برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

آکوردهای سیامک عباسی

آکورد گیتار آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

آکورد گیتار آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

 ریتم 4/4

چشات Fmآوازه سازه که احساسم رو میA#mسازه
نگاتD# بی حد و اندازه خوش آCmهنگه خوش آوFmازه
یه Fmرویای که تکرارش پره از حس آراA#mمش
شروعD# قصه این باشه چه شیرCmینه سرانجاG#مش
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#‌نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
بگیرD#ن بگیرFmن

Fm…..A#m…..D#…..G#…..C#…..D#…..Cm…..Fm
Fm…..A#m…..D#…..G#…..C#…..D#…..Cm…..Fm
اگه غمG# اومد برف و باCmرون زد شب شبیخوC#ن زد ما همو A#mداریم

واسه فرC#دامون آرزوD#هامون بیCm کسی هامون ما هموFm داریم
اگه غمG# اومد برف و باCmرون زد شب شبیخوC#ن زد F7ما همو A#mداریم
واسه فرC#دامون آرزوD#هامون بی کسی Cmهامون ما همو C#داریم
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#‌نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
بگیرD#ن بگیرFmن

ارسال اجرای آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

آکورد آهنگ های سیامک عباسی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *