آکورد آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

آکورد گیتار آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

گام اصلی Fm ریتم 4/4

چشات Fmآوازه سازه که احساسم رو میA#mسازه
نگاتD# بی حد و اندازه خوش آCmهنگه خوش آوFmازه
یه Fmرویای که تکرارش پره از حس آراA#mمش
شروعD# قصه این باشه چه شیرCmینه سرانجاG#مش
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#‌نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
بگیرD#ن بگیرFmن

Fm…..A#m…..D#…..G#…..C#…..D#…..Cm…..Fm
Fm…..A#m…..D#…..G#…..C#…..D#…..Cm…..Fm
اگه غمG# اومد برف و باCmرون زد شب شبیخوC#ن زد ما همو A#mداریم

واسه فرC#دامون آرزوD#هامون بیCm کسی هامون ما هموFm داریم
اگه غمG# اومد برف و باCmرون زد شب شبیخوC#ن زد F7ما همو A#mداریم
واسه فرC#دامون آرزوD#هامون بی کسی Cmهامون ما همو C#داریم
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#‌نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
تو اینجاFmیی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرCmن
نتوD#نستن حسودایی که میخوCmاستن تورو از من بگیرC#ن
بگیرD#ن بگیرFmن

ارسال اجرای آهنگ ما همو داریم از سیامک عباسی

آکورد آهنگ های سیامک عباسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. P می گوید

    چه نفس گیرههههه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.