آکورد آهنگ ماه قشنگم از ناصر زینعلی

ناصر زینعلی

Cmچطوری ماه قشنگم تورو میG#خواد دل تنگم
مگه من A#دلم میاد Gmبا دل کوFmچیکت بجنگمCm
Cmتو مگه میتونی واقعا یه روزی G#بد بشی با من
خیلیا A#از من و تو Gmمنتظر Fmیه اشتباCmهن

تو که میCmگفتی دلت عاشق دیووA#نگیه
حالا خوب بشین نگاه G#کن بگو دیوونه کیه
خوب با چشماCmت میتونی قلبمو ساA#کت بکنی
اگه عاشقی الان G#وقتشه ثابت بکنی

Cmچطوری ماه قشنگم تورو میG#خواد دل تنگم

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.