برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ماه تمام از علیرضا جاوید

آکوردهای علیرضا جاوید

آکورد آهنگ ماه تمام از علیرضا جاوید

متن و آکورد گیتار آهنگ ماه تمام از علیرضا جاوید

ای F#mماه تمامم شیرBmین سخنم Eجانم عشق سینه سوزت
آتش زده بر Dجانم از حال دل Bmمن تو چه داC#نی
دیوF#mانه ترم کن با Bmزلف پریشاEنت من C#مست نگاهت
Aخیره به دو چشماDنت از Bmحال دل من تو چه داC#نی
ای F#mکاش ای Eکاش دلت Bmحال مرا C#داشت Dقلبت ای Eکاش مرا Bmبی تو نمیذC#اشت
ای F#mکاش ای Eکاش دلت Bmحال مرا C#داشت Dقلبت ای Eکاش مرا Bmبی تو نمیذC#اشت

F#m…..E……Bm…..C#……D……E……Bm……C#
F#m…..E……Bm…..C#……D……E……Bm……C#
F#mمن دیوانه زده امE سر به بیاBmبان Eشعله های چشم تو Dآتش افکنده بر اینF#m جان
Dقسمت C#میدهم ای یار منه Dرسوا را مرF#mنجان
در دلت Dعشق اگر هست بگو F#mتا که بداBmنم Eراهی از من به تو گر Bmهست بگو تا که بداF#mنم
ای F#mکاش ای Eکاش دلت Bmحال مرا C#داشت Dقلبت ای Eکاش مرا Bmبی تو نمیذC#اشت
ای F#mکاش ای Eکاش دلت Bmحال مرا C#داشت Dقلبت ای Eکاش مرا Bmبی تو نمیذC#اشت

برای ارسال اجرای آهنگ ماه تمام از علیرضا جاوید کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از علیرضا جاوید اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از علیرضا جاوید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *