صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ لو بص فی عینی از سیرین عبدالنور

آکورد های سیرین عبدالنور

سیرین عبدالنور

آکورد آهنگ با ریتم 4/4

G#m…..E…..G#m
G#mأتکلم ولا لا یا قلبی و لا أعمل ایه
D#mمش واخد بالوا لیه؛ یا قلبی و بیفکر لیه
C#mدا عینیا و کلِ حاجة فیا EبتنادیD# علیه
G#mأتکلم ولا لا یا قلبی و لا أعمل ایه
D#mمش واخد بالوا لیه یا قلبی و بیفکر لیه
C#mدا عینیا و کلِ حاجة فیا EبتنادیD# علیه
G#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس اوام بشوقی لیه
D#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس بانی دایبة فیه
C#mلو قالی تعالی قلبی دق Eانا اروحلوا اوامD# ماقولش لا
G#mلو بص فی عینی مرة بس حیحس اوام بشوقی لیه
G#mلو بص فی عینی مرة بس حیحس بانی دایبة فیه
C#mلو قللی تعالی قلبی دق Eانا اروح له اوام ما D#اقلشی لا

G#m…..G#m…..D#m…..D#m…..C#m…..E…..D#
G#mانا حالی هوا برضو حالوا علی ایه مشغول
D#mوفی بالی کل شئ فی بالوا مش لازم اقول
C#mمیلالوا ایوا مشتاقالواا Eهاشتاق علیD# طول
G#mانا حالی هوا برضو حالوا علی ایه مشغول
D#mوفی بالی کل شئ فی بالوا مش لازم اقول
C#mمیلالوا ایوا مشتاقالواا Eهاشتاق علیD# طول

G#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس اوام بشوقی لیه
D#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس بانی دایبة فیه
C#mلو قالی تعالی قلبی دق Eانا اروحلوا اوامD# ماقولش لا
G#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس اوام بشوقی لیه
D#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس بانی دایبة فیه
C#mلو قالی تعالی قلبی دق Eانا اروحلوا اوامD# ماقولش لا

G#m…..G#m…..D#m…..D#m…..C#m…..E…..D#…..G#m
G#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس اوام بشوقی لیه
D#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس بانی دایبة فیه
C#mلو قالی تعالی قلبی دق Eانا اروحلوا اوامD# ماقولش لا
G#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس اوام بشوقی لیه
D#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس بانی دایبة فیه
C#mلو قالی تعالی قلبی دق Eانا اروحلوا اوامD# ماقولش لا
G#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس اوام بشوقی لیه
D#mلو بص فی عینی مرة بس هایحس بانی دایبة فیه
C#mلو قالی تعالی قلبی دق Eانا اروحلوا اوامD# ماقولش لا

این آهنگ با نام تقاص توسط حمید عسکری نیز اجرا شده است.


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *