آکورد آهنگ لجباز از سحر

متن و آکورد آهنگ لجباز از سحر

گام اصلی F ریتم ۶/۸

F
Fچی بگم از احساسم از این دل لجباز م G#درسته روش F#حساسم G#ولی مرد F#اون واسم
G#دیگه بایدF# عشق رو G#از سرم F#بندازم
Fقلبم یواش یواش دیوونه شد براش کم کم دلم رو برد دیوونه بازیاش
G#اما خودش نخوF#است دلم و کندFم … G#یادش نبوده F#من چیه درFدم
Fدست دست نکن دلم دست دست نکن برم دیدی نگفت بمون حتی به خاطرم
G#من دیگه اسمشمG# نمیاFرم G#اونم بخواد دیگه F#من نمیزاFرم
F……F……G#……F#……F……F……F……G#……F#……F

F#سر به سرم میذاره A#mمیگه منو G#دوست داره F#از اون نگاش میفهمم G#بهم عاFدت داره
G#ولی هرF#چی جز عشق G#از چشماش F#میباره

Fقلبم یواش یواش دیوونه شد براش کم کم دلم رو برد دیوونه بازیاش
G#اما خودش نخوF#است دلم و کندFم … G#یادش نبوده F#من چیه درFدم
Fدست دست نکن دلم دست دست نکن برم دیدی نگفت بمون حتی به خاطرم
G#من دیگه اسمشمG# نمیاFرم G#اونم بخواد دیگه F#من نمیزاFرم

F……F……G#……F#……F……F……F……G#……F#……F

برای ارسال اجرای آهنگ لجباز از سحر کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سحر اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. پارسا می گوید

    ریتم رو هم اضافه کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.