آکورد آهنگ لالا لالا از شهیار قنبری

آکوردهای شهیار قنبری
آکورد آهنگ لالا لالا از شهیار قنبری

متن و آکورد گیتار آهنگ لالا لالا دیگه بسه از شهیار قنبری

Gmلالا لالا ديگه G#بسه گل Gmلاله بهارG# سرخ امسال مثل هرGmساله
هنوG#زم تير و ترکش قلبو ميGmشناسه هنوزم G#شب زير سرب و چکمه ميGm ناله
نخواب آروم گل G#بي خار و بي Gmکينه نمي G#بيني نشسته گوله تو Gmسينه؟
آخه G#بارون که نيست رگبار باGmروته! سزاG#ی عاشقاي خوب ما Gmاينه؟
نترس Cmاز گوله ي دشمن گل Gmلادن که پوستG# شیر پوستِ سرزمينGm من!
اجاG#ق گرم سرماي شب Gmسنگر دليلF تا سپيدهD# رفتن و Gmرفتن

Gm…….G#…….D…….Gm…….Gm…….G#…….D…….Gm
Gmنخواب آروم گلG# بادوم Gmناباور گل G#دلنازک خسته، گل Gmپر پر
نگوG# باد ولايت پر پرت Gmکرده دلاG#ور قد کشيدن رو بگير Gmاز سر
دوباره قد بکشG# تا اوج Gmفواره نگو G#اين ابر بي بارون نمي Gmذاره
مث G#یار دلاور نشکن از Gmدشمن ببينG# سر مي شکنه تا وقتي Gmسر داره
Cmنذاشتن هم صدايي رو بلد Gmباشيم نذاG#شتن حتي با همديگه بد Gmباشيم
کتاG#باي سفيدو دوره مي Gmکرديم که فکرF شبکلاهيD# از نمد Gmباشيم

Gm…….G#…….D…….Gm…….Gm…….G#…….D…….Gm
Gmنگو رفت تا Fهزار آفتاب Gmهزار مهتاب! نگو کو تا دوباFره بپرGmيم از خواب!
بخون با من نترس Dاز گوله ي Gmدشمن بيا G#بيرون بيا بيرون از اينGm مرداب
نگوG# تقواي ما تسليم و اGmيثاره نگوG# تقدير ما صد تا گرهGm داره
به پيغاG#م کلاغاي سياه Gmشک کن که شبF جز تيرگيG# چيزي نمياGmره

Gm……………..F……………G#……………D……Gm
Gmنخواب وقتي که G#هم بغضت Gmبه زنجيره نخوابG# وقتي که خون از شب سراGmزيره
بخونG# وقتي که خوندن معصيت Gmداره بخونG# با من بيا تا من نگو Gmديره

سکوتCm شيشه هاي شب غميGm داره وليG# خشم تو مشت محکمي Gmداره
عزيزG# جمعه هاي عشق و Gmآزادي کلاغF پر بازي با D#تو عالميGm داره
عزيزG# جمعه هاي عشق و Gmآزادي کلاغF پر بازي با D#تو عالميGm داره
Gm…….G#…….D…….Gm…….Gm…….G#…….D…….Gm

برای ارسال اجرای آهنگ لالا لالا از شهیار قنبری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شهیار قنبری اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *