آکورد آهنگ قلاب از میثم ابراهیمی

مهدی امیریمیثم ابراهیمی

آکورد با ریتم 4/4

C#mمن دلم تنگه واسه چشمای سیاهتF#m خنده و چالت
من دلم G#تنگه واسه بارونی که میزد ضربه رو C#mشالت
آخ چه C#mقشنگه فکر اینکه تو خیابونF#m هم قدم بودیم
یا شباG#یی که خودمونی پای آتیشC#m دور هم بودیم
C#mهی با توام مو مشکی عشقA خوشگل من
Bتو خاطرت کنده نمیG#mشه از دل من
Aقسم به جونت اینوF#m یادت بمونه G#mآخر به دریا میزنیم با قایق من
C#mهی با توام مو مشکی عشقA خوشگل من
Bتو خاطرت کنده نمیG#mشه از دل من
Aقسم به جونت اینوF#m یادت بمونه G#mآخر به دریا میزنیم با قایق من

C#m……….A…..B……….G#m…..A…..C#m
C#m……….B…..A…..B……….E…..A…..G#m
C#mبین شونه های من توی پاتوق خودت F#mآروم بگیر
Bابر قلبت که گرفت رو سرت چتر خودم C#mبارون بگیر
C#mتوی آب بنداز بیار قایقتو طرف F#mمرداب من
Bپیش من ماهی بشی بیوفته به تور خودت C#mقلاب من
C#mهی با توام مو مشکی عشقA خوشگل من
Bتو خاطرت کنده نمیG#mشه از دل من
Aقسم به جونت اینوF#m یادت بمونه G#mآخر به دریا میزنیم با قایق من
C#mهی با توام مو مشکی عشقA خوشگل من
Bتو خاطرت کنده نمیG#mشه از دل من
Aقسم به جونت اینوF#m یادت بمونه G#mآخر به دریا میزنیم با قایق من

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.