برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ قصه ی عشق از ابی

آکوردهای ابی

آکورد گیتار آهنگ قصه ی عشق از ابی

آکورد گیتار آهنگ قصه ی عشق از ابی

ریتم 6/8

Dm…..A…..A#…..Gm…..Dm…..A…..A#…..Gm…..Dm…..A…..A#…..Gm…..Dm…..A…..A#…..Gm
Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm

Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm
Dmعاشقت بودن عشق منه اینو قلبمA# فرAیاد می‌زنهDm
Dmگریه‌ی مستی داره صدام این صدایA# عاAشق شدDmنه

Dm…..A…..A#…..Gm…..Dm…..A…..A#…..Gm…..Dm…..A…..A#…..Gm…..Dm…..A…..A#…..Gm
Dmقصه‌ی عشقت A#باز تو صداAمه یه شب مستی باز سر راDmمه
Dmیه نفس بیشتر A#فاصلمون Aنیست چه تب و تابی باز تو شباDmمه
Dmتو که مهتابی A#تو Gmشب من Cتو که آوازی A#رو لبA من
Dmاومدی A#موندیGm شکل دعاC توی هر یارب A#یا رب Aمن
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm

Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm…..Dm…..Dm…..A…..Dm
Dmقصه‌ی عشقت A#باز تو صداAمه یه شب مستی باز سر راDmمه
Dmیه نفس بیشتر A#فاصلمون Aنیست چه تب و تابی باز تو شباDmمه
Dmتو که مهتابی A#تو Gmشب من Cتو که آوازی A#رو لبA من
Dmاومدی A#موندیGm شکل دعاC توی هر یارب A#یا رب Aمن
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm
Dmشب به اون چشمات خواب نرسه به تو می‌خوامA# مهتاAب نرسهDm
Dmبریم اونجا، اونجا که دیگه به تو دستA# آفتاAب نرسهDm

برای ارسال اجرای آهنگ قصه ی عشق از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *