برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ قاتل از رضا صادقی

آکوردهای رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ قاتل از رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ قاتل از رضا صادقی

 ریتم 4/4

C#mمن قاتل کسی شدم که جرمA اون عشق بود
C#mمن قاتل کسی شدم که عشقو F#mمیفهمید
Bاز تنها موندن از F#mهر تنهایی میG#mترسید
C#mمن قاتل کسی شدم که عشقوA باور کرد
C#mتمام زندگیشو داد و تنها F#mسهمش درد
Bدنیاشو F#mرویاشو Aبا سادگیشF#m ویرون G#mکرد
G#mمن کشتمC#m اون من صاف و ساده ی
F#mدل روشنه اونی که دم از Aعشق میزنه اون که Eقلبمو Bخون کرد
G#mمن کشتمC#m اون کسی که تنها سهمش
A دلواپسی از خودی و F#mاز هر کسی حال و روزش G#mدرد

با F#mهرکی خوبی کرد بدی C#mدید از هرAکی میرنجید G#mخندید
بغضش تو شب دیدنیF#m بود خواه یا ناخواه رفتنیC#m بود
دستاF#mش بی نمک بود و خاC#mلی دنیاAش عروسکای پوG#mشالی
من راحتشE کردم از اینF#m درد دردی که رویاF#dimشو فلج G#کرد
G#mمن کشتمC#m اون من صاف و ساده ی
F#mدل روشنه اونی که دم از Aعشق میزنه اون که Eقلبمو Bخون کرد
G#mمن کشتمC#m اون کسی که تنها سهمش
A دلواپسی از خودی و F#mاز هر کسی حال و روزش G#mدرد
C#m…..A…..F#m…..G#m

ارسال اجرای آهنگ قاتل از رضا صادقی

آکورد آهنگ های رضا صادقی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *