آکورد آهنگ فقط برو از بهنام بانی

متن و آکورد گیتار آهنگ فقط برو از بهنام بانی

گام اصلی D#m

D#m……..A#m
D#mنپرس از حال و روز من فقط برو A#mنمون نشو پاسوز فقط برو
F#برس به زندگیت به فکر من نباش A#mازم که پرسیدن بگو دوسم نداشت
D#mیکی دوتا نیست آخه درد این دلم A#mچیزی نمیگی خیلی مرد این دلم
G#mزیادی عاشقت شدم دلت رو A#mنذار تموم شه قصمون چه خوب چه بد
D#mاز هرچی ترسید دل Bمن سرش C#اومد A#mگفتم بهتر میشه اF#ما بدترش G#mاومد
Bبعد از تو فقط به عکساG#mت دلم A#mرو زد
D#mاز هرچی ترسید دل Bمن سرش C#اومد A#mگفتم بهتر میشه اF#ما بدترش G#mاومد
Bبعد از تو فقط به عکساG#mت دلم A#mرو زد

D#m……B……A#m……F#……..B……G#m
D#m……B……A#m……F#……..B……G#m……A#m
هرجور D#mکه فکر کنی خواستم ولی نشد رفتی A#mو بعد تو این زندگی نشد
یه حرBفی بود که تو خواستی بگی نشد عیبیA#m نداره
این زخمD#m رو دلم محکم ترم نکرد دوریهA#m من ازت این عشقو کم نکرد
هیشکی G#mنگاه به این حال دلم نکرد عیبیA#m نداره عیبیA#m نداره
D#mاز هرچی ترسید دل Bمن سرش C#اومد A#mگفتم بهتر میشه اF#ما بدترش G#mاومد
Bبعد از تو فقط به عکساG#mت دلم A#mرو زد
D#mاز هرچی ترسید دل Bمن سرش C#اومد A#mگفتم بهتر میشه اF#ما بدترش G#mاومد
Bبعد از تو فقط به عکساG#mت دلم A#mرو زد

برای ارسال ویدئو ی آهنگ فقط برو از بهنام بانی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بهنام بانی اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.