صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ فریاد از شهرام کاشانی

5/5 - (1 امتیاز)

آکورد های شهرام کاشانی

آکورد آهنگ فریاد از شهرام کاشانی

Gm…..Dm…..Cm…..F…..Gm…..Dm…..Cm…..F
Gm…..Dm…..Cm…..F…..Gm…..Dm…..Cm…..F
Gmبیا تو باورم کن باز Cmعاشقترم کن Gmبیا تو اشنا باش با Cmمن همصدا باش
Gmبخوا تو از نگاهم منCm شب سیاهم Gmبیا از عشق طلوع کن ازCm قلبم شروع کن
Gmتو بیا برام بگو Fیه حرف تازه Cmتو با من بمون ستاGmره
Gmتو بیا با من بسازF فردایی روشن تر Cmتو از عشق بگو دوباD7ره
فرGmیاد از این عشق Dmسرده اغوشم Gmبا تو روشن Dmبی تو خاموشم
Cmعاشقم بی تو من فرDmدایی ندارم Cmعاشقم جز تو من دنیاD7یی ندارم
فرGmیاد از این عشق Dmسرده اغوشم Gmبا تو روشن Dmبی تو خاموشم
Cmعاشقم بی تو من فرDmدایی ندارم Cmعاشقم جز تو من دنیاD7یی ندارم

D#تویی تو قلبم Dmهمه وجوD#دم D#تو میدونی Dmراز سرخD# تن
Cmای دلدارم Fای عشقGm من Cmای دلدارم Fای جونGm من
D#عشقم Dmتویی بهاD#رم D#من یه کویرم Dmتو سبزهD# زارم
Cmای دلدارم Fای عشق Gmمن Cmای دلدار Fمن..Gm

Gm…..F…..Cm…..F…..Gm…..F…..Cm…..F
Gmعاشقم بی تو من لا Fلا لا Cmعاشقم جز تو من Fلا لا لا
Gm…..Dm…..Cm…..F…..Gm…..Dm…..Cm…..F
فرGmیاد از این عشق Dmسرده اغوشم Gmبا تو روشن Dmبی تو خاموشم
Cmعاشقم بی تو من فرDmدایی ندارم Cmعاشقم جز تو من دنیاD7یی ندارم
Gmفریاد

آکورد آهنگ های دیگر از شهرام کاشانی
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *