آکورد آهنگ فرشته از بابک مافی

متن و آکورد گیتار آهنگ فرشته از بابک مافی

گام اصلی Cm

Cmاسم ترانه هامG# هر اGmسمی که بشه منظور من تویی منظور Cmخواهشه
A#اسمت براG#ی منCm چه خواستنیGm شده دلم کنارG# تو GmشکستنیCm شده
Cmفرشته نبوA#دی ولی G#واسه منGm بهترینیFm واسه D#اخلاقای بد و A#خاص منG# بهترCmینی
هنوG#زم مث A#تو توی G#زندگیم Gmپا نذاFmشته کسی A#مثل تو D#مهرشو Gmتو دلم G#جا نذاCmشته
Cm………………….A#..-..G#..-..Gm..-..Fm…………………A#..-..G#..-..Gm..-..G#..-..Cm
Cm………………….A#..-..G#..-..Gm..-..Fm…………………A#..-..G#..-..Gm..-..G#..-..Cm

واسه ی Fmمن بموFmن واسه ی Fmمن Cmبخون تو هنوFmزم براG#ی من مثل A#گذشته ها دیوونگیCm کن
واسه A#من فکر تنهاD#یی نباش A#و باز کنارG# من بمون Gmو زندگیFm کن
Gmزندگی G#کن
Cmفرشته نبوA#دی ولی G#واسه منGm بهترینیFm واسه D#اخلاقای بد و A#خاص منG# بهترCmینی
هنوG#زم مث A#تو توی G#زندگیم Gmپا نذاFmشته کسی A#مثل تو D#مهرشو Gmتو دلم G#جا نذاCmشته
Cm………………….A#..-..G#..-..Gm..-..Fm…………………A#..-..G#..-..Gm..-..G#..-..Cm
Cm………………….A#..-..G#..-..Gm..-..Fm…………………A#..-..G#..-..Gm..-..G#..-..Cm

برای ارسال اجرای آهنگ فرشته از بابک مافی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک مافی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.