آکورد آهنگ عمو زنجیرباف محسن چاوشی

متن و آکورد عمو زنجیرباف محسن چاوشی

گام اصلی B

Bدیوونه کیه عاقل G#mکیه جونور D#mکامل کیه
واسطه Bنیار به عزتت خمارمG#m حوصله هیچD#m کسی رو ندارم
Bکفر نمیگم سوالG# دام یک تریلی محالC#m دارم
D#mتازه داره حالیمB میشه چیکاره مC# میچرخم و میچرخونمD#m سیاره م
تازهD#m دیدم حرف حسابتC# منم طلای نابتB منم
تازه دیدم D#mکه دل دارمB بستمش راه C#دیدم نرفته بودD#m رفتمش

[ویروس که بود حالیش نبود هستمش]

جواب زنده بودنمD#m مرگ نبود جون شما بود؟ C#مردن من مردن یک برگ نبود Bتو رو به خدا بود؟
اون C#همه افسانه D#mو افسون ولش اینB دل پر خون D#mولش
دلهره ی گم D#mکردن گدار مارون C#ولش تماشای پرنده ها بالایB کارون ولش
خیابونا C#سوت زدنا شپ شپ بارونD#m ولش

[گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دویدم]

Bدیوونه کیه عاقلG#m کیه جونورD#m کامل کیه Bدیوونه کیه عاقلG#m کیه جونورD#m کامل کیه
آوردیD#m حیرونم کنیF# که چی G#بشه نه G#mوالله D#mمات و پریشونمF# کنی که G#چی بشه نهG#m بالله
Bپریشونت نبودمC# من حیرونت D#mنبودم
تازه Bداشتم می G#mفهمیدم که فهمD#m من چقدر Bکمه اتم تو دنیایG#m خودش حریف صد تاD#m رستمه
گفتی Bببند چشماتو وقت D#mرفتنه انجیر میخوادB دنیا بیاد آهن و فسفرشD#m کمه
چشمای D#mمن آهن انجیر شدن C#حلقه ای از حلقه ی زنجیرB شدن
[عموB زنجیر Bbباف زنجیرتوB بنازم Bbچشم Bمن وG#m انجیرتو Bbبنازم]۴

برای دانلود آهنگ عمو زنجیر باف از محسن چاوشی با کیفیت ۳۲۰ اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.