آکورد آهنگ عمرا از شایان قاسمی

متن و آکورد گیتار آهنگ عمرا از شایان قاسمی

گام اصلی Dm

Dm……Am……A#……Am
Dmواسه تو میزنه قلبم Amاومدی تو دلم کم کم Cنمی تونم آروم بگیرGmم بی تو اصلا Amواقعا
Dmحالا که اومدی لطفا Amبمون و بسازیم با هم Cخاطره هامونو چشماA#تو بگیری ازمن Fعشقم
زندگیA# بی تو دیگه عمرا باDmرون بی تو دیگه A#عمرا حالDm خوب بی تو دیگه A#مثل یه کاAmبوسه
عاشقیC بدون دیگه تو Gmعمرن آخه Cعمرن عمرن Gmعمرن دلم دیگه Cغیر تو Gmکسی رو بخواAmدش

Dmعزیزم میمیرم A#غمو تو چشات Amببینم Cسرت رو شونم بزار تا آروم Gmبگیرم
A#تو مال Cمنی A#به همه بگو اCینو
آخه Dmیه دنیاست A#یه یارم Gmمحاله تنهات Cبذارم رمانتیک Fمیشم من Dmوقتی میگی هواA#تو دارم میدونی این Cدیوونه Gmعاشق تو میموAmنه
زندگیA# بی تو دیگه عمرا باDmرون بی تو دیگه A#عمرا حالDm خوب بی تو دیگه A#مثل یه کاAmبوسه
عاشقیC بدون دیگه تو Gmعمرن آخه Cعمرن عمرن Gmعمرن دلم دیگه Cغیر تو Gmکسی رو بخواAmدش
زندگیA# بی تو دیگه عمرا باDmرون بی تو دیگه A#عمرا حالDm خوب بی تو دیگه A#مثل یه کاAmبوسه
عاشقیC بدون دیگه تو Gmعمرن آخه Cعمرن عمرن Gmعمرن دلم دیگه Cغیر تو Gmکسی رو بخواAmدش
زندگیA# بی تو دیگه عمرا باDmرون بی تو دیگه A#عمرا حالDm خوب بی تو دیگه A#مثل یه کاAmبوسه
عاشقیC بدون دیگه تو Gmعمرن آخه Cعمرن عمرن Gmعمرن دلم دیگه Cغیر تو Gmکسی رو بخواAmدش

برای ارسال اجرای آهنگ عمرا از شایان قاسمی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شایان قاسمی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.