صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ علاج از روزبه بمانی

آکورد های روزبه بمانی

آکورد گیتار آهنگ علاج از روزبه بمانی

 آکورد با ریتم 4/4

Bmمحاله بعد از تو یه شب دووم بیاAرم نباشی از F#mحال خودم خبر نداEmرم
نبینم اون Gروزو که رفتیA از GکناBmرم
سکوت توG بغض منو شنیدنیF#m کرد نگاه Aتو حال منو BخریدنیEm کرد
منو رها Gنکن که میAمیرم Emاز این Bmدرد
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm

Bm…..G…..Em…..Fm…..A…..D…..F#m…..Bm
یه جورBm زیبایی عجیبیF#m شبیه زیباAیی دریاBm
که میشه هرD روز واسه تو Emمرد و نفهمیدBm
یه جایی ازBm خاطره هامیFm که هم علاجA منی هم Emدرد
که میشه Dدائم از تو زخمEm خورد و نفهمیدF#m
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *