آکورد آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

آکورد گیتار آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

گام اصلی A# ریتم 4/4

A#نم نم بارون آروم Fمیخوره تو صورتم D#چیکار کنم A#عاشقم Fمن هنوز دیووA#نتم
A#روزام میان و میرن Fحال من بده هنوز D#به خودم میگم A#حقته Fچیزی نگو بسوA#ز
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقدر پرهA#
D#دردمو به کی A#بگم Fاین دل چه دلخورهA#
A#این روزا دارم D#همش با خودم حرف A#میزنم رو این دل D#آتیشم گوله ی Fبرف میزA#نم
A#دلم بهم D#میگه قدرشو ندوA#نستی ازم شاکی D#شده میگه چراF نتوA#نستی
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#

A#خیلی بده دلم Fکاری باهام نداره D#خدا از آA#سمون کاش Fصبر برام A#بباره
A#کاشکی دنیا روزامو Fانقده زهر نکنه D#کاشکی دلم A#باهام Fاینجوری قهر A#نکنه
A#اون تو دنیا منو داره و من Fتو دنیا اونو D#تورو خدا ببین A#این وسط Fمن و دلم و دعواA#مونو
D#تورو خدا ببین A#این وسط Fمن و دلم و دعواA#مونو
A#به دلم گفتم Gdimغصه نخور D#یکی دیگه به جاش A#میارم
تا چشم به همGdim بزنی یکی D#خوشگلFتر جاش A#میذارم
A#یه نگاهی به من Gdimکرد و D#زد تو سرم A#تق تق A#ازم شاکی Gdimشد و فرD#یاد زد FعقلA# احمق
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#

ارسال اجرای آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

آکورد آهنگ های سینا حجازی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.