برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

آکوردهای سینا حجازی

آکورد گیتار آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

آکورد گیتار آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

 ریتم 4/4

A#نم نم بارون آروم Fمیخوره تو صورتم D#چیکار کنم A#عاشقم Fمن هنوز دیووA#نتم
A#روزام میان و میرن Fحال من بده هنوز D#به خودم میگم A#حقته Fچیزی نگو بسوA#ز
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقدر پرهA#
D#دردمو به کی A#بگم Fاین دل چه دلخورهA#
A#این روزا دارم D#همش با خودم حرف A#میزنم رو این دل D#آتیشم گوله ی Fبرف میزA#نم
A#دلم بهم D#میگه قدرشو ندوA#نستی ازم شاکی D#شده میگه چراF نتوA#نستی
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#

A#خیلی بده دلم Fکاری باهام نداره D#خدا از آA#سمون کاش Fصبر برام A#بباره
A#کاشکی دنیا روزامو Fانقده زهر نکنه D#کاشکی دلم A#باهام Fاینجوری قهر A#نکنه
A#اون تو دنیا منو داره و من Fتو دنیا اونو D#تورو خدا ببین A#این وسط Fمن و دلم و دعواA#مونو
D#تورو خدا ببین A#این وسط Fمن و دلم و دعواA#مونو
A#به دلم گفتم Gdimغصه نخور D#یکی دیگه به جاش A#میارم
تا چشم به همGdim بزنی یکی D#خوشگلFتر جاش A#میذارم
A#یه نگاهی به من Gdimکرد و D#زد تو سرم A#تق تق A#ازم شاکی Gdimشد و فرD#یاد زد FعقلA# احمق
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#
A#این دل غمگین هنوزم Fاز دستم دلخوره D#حرفامو با A#کی بزنم Fاین دل چقد پرهA#

ارسال اجرای آهنگ عقل احمق از سینا حجازی

آکورد آهنگ های سینا حجازی


آکورد آهنگ های دیگر از سینا حجازی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *