آکورد آهنگ عشق یک باره از امید آمری

امید آمری

آکورد گیتار آهنگ عشق یک باره از امید آمری

 ریتم 4/4

Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..F…..D#…..D#…..F…..F…..Gm…..Gm
Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..Gm…..F…..D#…..D#…..F…..F…..Gm…..Gm

Gmمن زندگیمو پای عشق Cmدادم پای کسیF که قلبمو A#له کرد
حالا دوباGmره اومده اوCmنی که اوFلش قلبمو عاA#شق کرد
دوباره برGmگشته همونCm عشقی که یه روFزی تو دلمDm بوده
نفرین به Gmاین روزای بعد Cmاز تو نفرین بهF این عشقای آلوDmده

Gmانگار باید بگذره یک Cmعمر که باورFت شه عشق یکA# باره
وقتی از عشقF اولت Dmرد شی هر کی بیاD#د تکرار و تکرCmاره
قبل تو هر Cmکی توی دنیام بود تو عشق و Fعاشقی تظاA#هر کرد
هیچ وقت نمیD#فهمی با چه Cmحالی قلبمF دوری تو تحمل کرد..A#

Gm…..Cm…..F…..Dm…..Cm…..Cm…..F…..Dm
کاشکی باD#زم اون روزا برCmگرده اون روFزای با هم زیرDm بارون
کاشکی میشد D#کنار هم Cmباشیم هیچ وقت نرFی از زندگیم Dmبیرون
میخوام کهF این باقی عمرD#م رو من روبرCmوی چشم توF باشم
یه لحظهA# هم نمیF#تونم از تو عشقCdim تو جداDm شم

Gm…..Cm…..F…..Dm
Gmانگار باید بگذره یک Cmعمر که باورFت شه عشق یکA# باره
وقتی از عشقF اولت Dmرد شی هر کی بیاD#د تکرار و تکرCmاره
قبل تو هر Cmکی توی دنیام بود تو عشق و Fعاشقی تظاA#هر کرد
هیچ وقت نمیD#فهمی با چه Cmحالی قلبمF دوری تو تحمل کرد..A#
Gm…..Cm…..F…..A#

برای ارسال ویدئو ی آهنگ عشق یک باره از امید آمری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امید آمری اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.