آکورد آهنگ عشق موندگار معین

متن و آکورد آهنگ عشق موندگار معین

گام اصلی Dm

Am…………Am………….Dm……………G……………F……G……Am
Amروی رقص شاپرک، زیره باGرونه چشات دله من میلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروی اسب باله دار تویی تنهاG تک سوار عشق رویایی من تویی عشقF موندGگار،F تویی عشقG موندAmگار

Am…………Am………….Dm……………G……………F……G……Am
Amفصله بارونه و عشقDm رو غبار نسترن Gمنو تو عاشق هم، توی خوابهAm گل شدن
Amشعله وحشی عشقDm بی گناه و بی صدا Gیه ترانه وسوسه، رنگه سرخهAm غروبا
Amروی رقص شاپرک، زیره باGرونه چشات دله من میلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروی اسب باله دار تویی تنهاG تک سوار عشق رویایی من تویی عشقF موندGگار،F تویی عشقG موندAmگار

Am…………Am………….Dm……………G……………F……G……Am
Amبا حضور آرزو، لحظه هاFی دم به دم هم Gقطاره خاطره، همیشه Amدنباله هم
Amکفشه جنگلای سبز، پای جاFده های دور توی تارGیکی راه، رنگه چشماتAm مثله نور Fرنگه چشماGت مثلهAm نور
Amروی رقص شاپرک، زیره باGرونه چشات دله من میلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروی اسب باله دار تویی تنهاG تک سوار عشق رویایی من تویی عشقF موندGگار،F تویی عشقG موندAmگار
Amفصله بارونه و عشقDm رو غبار نسترن Gمنو تو عاشق هم، توی خوابهAm گل شدن
Amشعله وحشی عشقDm بی گناه و بی صدا Gیه ترانه وسوسه، رنگه سرخهAm غروبا
Amروی رقص شاپرک، زیره باGرونه چشات دله من میلرزه واسه بوFسه رو GلباتAm
Amروی اسب باله دار تویی تنهاG تک سوار عشق رویایی من تویی عشقF موندGگار،F تویی عشقG موندAmگار

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.