برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عزیزم (عاشق و بی قرارم) از اسحاق احمدی

آکوردهای اسحاق احمدی

آکورد آهنگ عزیزم (عاشق و بی قرارم) از اسحاق احمدی

 ریتم 4/4

Emمه آباد هسترم ویرونه بوAmدم تو رفتیEm ای گلمDm دیوونه بوEmدم
Emتو رفتی پشت مه خالی خاAmلین آی مهEm بی تو با همه Dmبیگونه بوEmدم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Gدور مبش از Fکنارم Dmکه بی قرEmارم گلم Dmکه بی قراEmرم
Fیه بی قراEmرم ای گلم Dmکه بی قراEmرم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Gدور مبش از Fکنارم Dmکه بی قرEmارم گلم Dmکه بی قراEmرم
Fیه بی قراEmرم ای گلم Dmکه بی قراEmرم
Amها ها ها Gها ها ها Fها ها ها Emها
Amها ها ها Gها ها ها Fها ها ها Emها

Em…..Em…..F…..Dm…..Em…..F…..Em
Em…..Em…..F…..Dm…..Em…..F…..Em
عزیزAmم تو کجایی به چه پیشم نتاGیی
ناگینی غم و دردم عزیز Dmدورت بگرEmدم
عزیزAmم تو کجایی به چه پیشم نتاGیی
ناگینی غم و دردم عزیز Dmدورت بگرEmدم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Gدور مبش از Fکنارم Dmکه بی قرEmارم گلم Dmکه بی قراEmرم
Fیه بی قراEmرم ای گلم Dmکه بی قراEmرم
Amها ها ها Gها ها ها Fها ها ها Emها
Amها ها ها Gها ها ها Fها ها ها Emها

Em…..Em…..F…..Dm…..Em…..F…..Em
Em…..Em…..F…..Dm…..Em…..F…..Em
بدو Amخواب و سرابم از عشقت در عذاGبم
بدو آروم جونوم عزیزDm مهربوEmنوم
بدو Amخواب و سرابم از عشقت در عذاGبم
بدو آروم جونوم عزیزDm مهربوEmنوم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Amعاشق و بی Emقرارم Amزخمی روزEmگارم
Gدور مبش از Fکنارم Dmکه بی قرEmارم گلم Dmکه بی قراEmرم
Fیه بی قراEmرم ای گلم Dmکه بی قراEmرم

آکورد آهنگ های اسحاق احمدی


آکورد آهنگ های دیگر از اسحاق احمدی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *