برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عزیزم از احمدرضا نبی زاده

آکوردهای احمدرضا نبی زاده

آکورد آهنگ عزیزم از احمدرضا نبی زاده

متن و آکورد گیتار آهنگ عزیزم از احمدرضا نبی زاده

D…….C…….D…….C…….B…….B
Bعزیزم غصه نخور، Amزندگی با Bماست اگه باختیم امروزو، Cفردا که برB جاست
Bتوی این شب سیاهAm مه گرBفته نگاه کن، خورشیدی از Cاون دورا پیداDست
Dعزیزم دنیا همینCجور نمیمونه یه روز آخر میشکنه Emخواب زمونه
عزیزمD شب همیشه شب نمیموCنه صبح میشه، آفتاب میاد Amرو بوم خوBنه
D……C…….C……B……B……B

Bعزیزم دنیا گلستوAmن میشه یکB روز هر چی مشکل باشه . آAmسون میشه یک Bروز
Bمهربونی جای کینه رو میگیرCه Amهر جا دردی باشه . درمون میشه یکB روز
Dعزیزم دنیا همینCجور نمیمونه یه روز آخر میشکنه Emخواب زمونه
عزیزمD شب همیشه شب نمیموCنه صبح میشه، آفتاب میاد Amرو بوم خوBنه

D………………C………………D……………..C………………B
Bعزیزم غصه نخور، Amزندگی با Bماست اگه باختیم امروزو، Cفردا که برB جاست
Bتوی این شب سیاهAm مه گرBفته نگاه کن، خورشیدی از Cاون دورا پیداDست
Dعزیزم دنیا همینCجور نمیمونه یه روز آخر میشکنه Emخواب زمونه
عزیزمD شب همیشه شب نمیموCنه صبح میشه، آفتاب میاد Amرو بوم خوBنه

D…….C…….B……B
Bیه روز از روزا که هیچAmکس نمیدBونه بدی از دنیا میره،Am خوبی میموBنه
Bمن و دل منتظر اون روز خوCبیم Amحتی از ما نبینی اگر نشوBنه
Dعزیزم دنیا همینCجور نمیمونه یه روز آخر میشکنه Emخواب زمونه
عزیزمD شب همیشه شب نمیموCنه صبح میشه، آفتاب میاد Amرو بوم خوBنه
Dعزیزم دنیا همینCجور نمیمونه یه روز آخر میشکنه Emخواب زمونه
عزیزمD شب همیشه شب نمیموCنه صبح میشه، آفتاب میاد Amرو بوم خوBنه
D………………C………………D……………..C………………B

برای ارسال اجرای آهنگ عزیزم از احمدرضا نبی زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از احمدرضا نبی زاده اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از احمدرضا نبی زاده

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *