برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عروسک جون از هایده

آکوردهای هایده

آکورد گیتار آهنگ عروسک جون از هایده

آکورد گیتار آهنگ عروسک جون از هایده

ریتم 6/8

عروFmسک جون فدات Cmشم تو هم A#mقلبت شکستهCm که صد Fmتا شبنم اCmشک توی A#mچشمات نشستهCm
منم Fmمثل تو بوCmدم یه روز A#mتنهام گذاCmشتن یه درFmیا اشک حسرCmت توی A#mچشمام گذاCmشتن
چه A#mتهمتها شنیدCmیم چه تلخیA#mها چشیدCmیم عروA#mسک جون تو میدCmونی چه حسرA#mتها کشیدCmیم
عروFmسک جون زموCmنه منو A#mاین گوشه اندCmاخت بجاFmی حجله یCm بخت برام A#mزندون غم Cmساخت
بمیرFmه اونکه میخوCmاستش مارو A#mگریون ببینهCm سرایFm سینه هاCmمونو زغمA#m ویرون ببینهCm

عروFmسک جون نگام Cmکن چشام A#mبرقی نداCmره زمستوFmنه تو قلبمCm که هیچA#m گرمی نداCmره
بایدFm اینجا بخشکیمCm تو گلدA#mون شکستهCm نه اینFmکه باغبون Cmنیست درA#m گلخونه بستهCm
چه A#mتهمتها شنیدCmیم چه تلخیA#mها چشیدCmیم عروA#mسک جون تو میدCmونی چه حسرA#mتها کشیدCmیم
عروFmسک جون زموCmنه منو A#mاین گوشه اندCmاخت بجاFmی حجله یCm بخت برام A#mزندون غم Cmساخت
بمیرFmه اونکه میخوCmاستش مارو A#mگریون ببینهCm سرایFm سینه هاCmمونو زغمA#m ویرون ببینهCm

دلم Cmمیخواد یه روزی بعد سالFmها پرستوCmی سعادت رو ببینیFm
نمیA#mخوام بیشD# از اینFm تو C#صورت Cmمن نشوA#mن یاD#س و وFmحشت روC# ببینیCm
نمیA#mخوام بیشD# از اینFm تو C#صورت Cmمن نشوA#mن یاD#س و وFmحشت روC# ببینیCm
دلم Cmمیخواد یه روزی فارغ از Fmغم تبسم Cmروی لبهامون بشینهFm
شاید A#mاون روزD# دوباFmره جونC# بگیرCmه نهاA#mل آD#رزو FmهامونC# تو سینهCm
شاید A#mاون روزD# دوباFmره جونC# بگیرCmه نهاA#mل آD#رزو FmهامونC# تو سینهCm
چه A#mتهمتها شنیدCmیم چه تلخیA#mها چشیدCmیم عروA#mسک جون تو میدCmونی چه حسرA#mتها کشیدCmیم
عروFmسک جون نگام Cmکن چشام A#mبرقی نداCmره زمستوFmنه تو قلبمCm که هیچA#m گرمی نداCmره
بایدFm اینجا بخشکیمCm تو گلدA#mون شکستهCm نه اینFmکه باغبون Cmنیست درA#m گلخونه بستهCm
درA#m گلخونه بستهCm در A#mگلخونه بستهCm
درA#m گلخونه بستهCm
نه اینکه باغبون نیست در گلخونه بسته نه اینکه باغبون نیست در گلخونه بسته

برای ارسال اجرای آهنگ عروسک جون از هایده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از هایده اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از هایده

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *