آکورد آهنگ عاشق خجالتی از فرزاد فرخ

متن و آکورد گیتار آهنگ عاشق خجالتی از فرزاد فرخ

گام اصلی Cm

Cmمن به ساز تو A#mمیرG#قصمCm تا تو با منی A#نمیترG#سمCm
A#با تو G#هر روز عاشق Cmهستم A#چشماG#تو من میپرستمCm
تو از A#کجا Cmشکفتی که هر Gmشب شب نیلوA#فری باشهGm
A#گل عاشقی مون G#صورتی باشه عشق آخری باGmشه
Cmمن همونم همون Gmعاشق خجاA#لتی Gmتو واسه A#من فراG#تر از یه Cmعادتی
Cmمن همونم همون Gmعاشق خجاA#لتی Gmتو واسه A#من فراG#تر از یه Cmعادتی

Cm……Gm……A#……Gm……A#……G#……Cm
Cm……Gm……A#……Gm……A#……G#……Cm
Cmدست و پامو گم میکنم A#هول میکنم Gmوقتی تورو A#میبنیمت Gmسر به هوا میشم و باز G#از توی باغچه Cmمیچینمت
رنگ چشات G#رنگ عسل Gmپیش تو نگام A#جون میگیرهGm وقتی که میخندی دلم G#رنگین کمونCm میگیره
Cmمن همونم همون Gmعاشق خجاA#لتی Gmتو واسه A#من فراG#تر از یه Cmعادتی
Cmمن همونم همون Gmعاشق خجاA#لتی Gmتو واسه A#من فراG#تر از یه Cmعادتی

برای ارسال اجرای آهنگ عاشق خجالتی از فرزاد فرخ کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فرزاد فرخ اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.