برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عاشقتم از رضا صادقی

آکوردهای رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ عاشقتم از رضا صادقی

متن و آکورد گیتار آهنگ عاشقتم از رضا صادقی

ریتم 4/4

Fm……D#……C#……G#……A#m……C……Fm
Fmﻣﯿﻮﻥ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮCﻥ ﻫﺎ ﮔﻞ ﺁﻭﺍﺯﻩ تموG#مش ﮔﺸﺘﻤﻮ ﮔﺸﺘﻢ ﻧﺒﻮA#mﺩ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﻧﺒﻮC#ﺩ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺵ ﺑﮕﻢD# ﺣﺴﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ C#ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺮ A#mﮐﺮﺩﻩ ﻫﻤﻪ Cﺩﻧﯿﺎﻡ
FmﻋﺎﺷﻘﺘﻢC7 …. G#ﻋﺎﺷﻘﺘﻢA#m ﻣﺜﻞ Fmﻋﻄﺮ D#ﺩﻋﺎ ﻣﺜﻞ A#mﺭﻧﮓ Cﺧﺪﺍ
ﻣﺜﻞ A#mﻣﻦ ﮐﻪ G#ﻧﻔﺲ ﺑﻪ D#ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮC# ام ﻫﻤﻪ Cﺟﺎ
FmﻋﺎﺷﻘﺘﻢC7 …. G#ﻋﺎﺷﻘﺘﻢA#m ﻣﺜﻞ Fmﻋﻄﺮ D#ﺩﻋﺎ ﻣﺜﻞ A#mﺭﻧﮓ Cﺧﺪﺍ
ﻣﺜﻞ A#mﻣﻦ ﮐﻪ G#ﻧﻔﺲ ﺑﻪ D#ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮC# ام ﻫﻤﻪ Cﺟﺎ

C#……D#……Fm……D#……G#……A#m……C……C#……C……C……Fm……Fm
ﺑﺮﺍﯼ Fmﮔﻔﺘﻦ ﺣﺴﻢ ﻫﻨﻮﺯC ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺗﻮG# ﺷﻌﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪA#m ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ
ﻣﻨﯽC# ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﯾﻪ ﻋﻤﺮD#ﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻪ میC#تونم، ﻧﻪ میG#دونم ﮐﻪ ﺑﻪ A#mﭼﺸﻤﺎﺕ Cﺑﻔﻬﻤﻮﻧﻢ
FmﻋﺎﺷﻘﺘﻢC7 …. G#ﻋﺎﺷﻘﺘﻢA#m ﻣﺜﻞ Fmﻋﻄﺮ D#ﺩﻋﺎ ﻣﺜﻞ A#mﺭﻧﮓ Cﺧﺪﺍ
ﻣﺜﻞ A#mﻣﻦ ﮐﻪ G#ﻧﻔﺲ ﺑﻪ D#ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮC# ام ﻫﻤﻪ Cﺟﺎ
FmﻋﺎﺷﻘﺘﻢC7 …. G#ﻋﺎﺷﻘﺘﻢA#m ﻣﺜﻞ Fmﻋﻄﺮ D#ﺩﻋﺎ ﻣﺜﻞ A#mﺭﻧﮓ Cﺧﺪﺍ
ﻣﺜﻞ A#mﻣﻦ ﮐﻪ G#ﻧﻔﺲ ﺑﻪ D#ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮC# ام ﻫﻤﻪ Cﺟﺎ

C#……D#……Fm……D#……G#……A#m……C……C#……C……C……Fm……A#mمن
FmﻋﺎﺷﻘﺘﻢC7 …. G#ﻋﺎﺷﻘﺘﻢA#m ﻣﺜﻞ Fmﻋﻄﺮ D#ﺩﻋﺎ ﻣﺜﻞ A#mﺭﻧﮓ Cﺧﺪﺍ
ﻣﺜﻞ A#mﻣﻦ ﮐﻪ G#ﻧﻔﺲ ﺑﻪ D#ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮC# ام ﻫﻤﻪ Cﺟﺎ

برای ارسال اجرای آهنگ عاشقتم از رضا صادقی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا صادقی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *