صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی

آکورد های علیشمسآکورد های مهدی جهانی

آکورد گیتار آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی و علیشمس

آکورد گیتار آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی و علیشمس

 ریتم 4/4

C#m…..G#m…..A…..B
C#mاگه از هم جدا باG#mشیمA حاله من خیلی بد Bمیشه
C#mنمیدونم میتوG#mنی تو Aبمونی تا Aهمیشه
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
بهتC#m عادت کردم من راحت تر از تو باG#m هیچکی نیستم منه لامصب
وابستمA وقتی دوری طاقت کم Bدله من تو رو باور کرد
حتیC#m استراحت بی تو دیگه حالش نی
چه جوG#mری بخوابم وقتی سرت رو بالش نیست
وقتیA هستی خوب وقتی نیستی Bاخما تو همو همه لباسا مشکی
C#mوقتی صبح پا میشی کنارG#m منو راه میریم کنار هم تو خیابون همه چشما رو مائه
Aراه میریمو این شهر خوشحاله به خودBش میباله که تو دلش مارو داره
C#mالان به تو دارم یه حسی که نمیدG#mونم داره چه اسمی ووو
Aولی تو باید ماله من باشی آره Bشده به هر طلسمی
C#mپرم از حسه خوشG#mبختی Aبا تو آسون میشهB سختی
C#mبا تو آروم میشه G#mقلبم Aچه خوبه همدمم Bهستی
دیووC#mنم دیووG#mنتم به خدا نمیAشم از تو جدا دنیاBمی
دیووC#mنم دیووG#mنتم به خدا نمیAشم از تو جدا همراBمی
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به همینG#m خنده ی زیبات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#mعادت کردم به آرG#mوم بودن چشمات Aعادت کردم ای Bجان ای جان
C#m…..G#m…..A…..B…..C#m…..G#m…..A…..B

ارسال اجرای آهنگ عادت کردم از مهدی جهانی و علیشمس

آکورد آهنگ های مهدی جهانی | آکورد آهنگ های علیشمس


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *