برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عابر از حبیب

آکوردهای حبیب

آکورد گیتار آهنگ عابر از حبیب

آکورد گیتار آهنگ من عابری گمگشته ام از حبیب

ریتم 6/8

D…..G…..Em…..D…..D…..G…..A…..D
Dمن عابریG گمگشته امD آواره امG دیوانه امD
آDواره Gشهر تو امEm لولیوشG می خانه امD
آDواره Gشهر تو امEm لولیوشG می خانه امD
Gگفتم خدایا فریاد از این Dدل گمگشته در Emشهر غمم
Gگفتم خدایا فریاد از این Dدل گمگشته در Emشهر غممD
Dمن عابریG گمگشته امD آواره امG دیوانه امD

D…..G…..Em…..D…..D…..G…..A…..D
Dمن عابریG گمگشته امD در به درهG شهر غممD
Dشهری که Gدل دارش توییEm دیوانه غمG خوارش منمD
Dشهری که Gدل دارش توییEm دیوانه غمG خوارش منمD
Gهمراه غمها خاموش و تنهاD در شهر دلEmدارش منم
Gهمراه غمها خاموش و تنهاD در شهر دلEmدارش منمD
Dمن عابریG گمگشته امD آواره امG دیوانه امD

D…..G…..Em…..D…..D…..G…..A…..D
Dمن عابریG گمگشته امD در به درهG شهر غممD
Dشهری Gدل دارش توییEm دیوانه غمG خوارش منمD
Dشهری Gدل دارش توییEm دیوانه غمG خوارش منمD
Gهمراه غمها خاموش و تنهاD در شهر دلEmدارش منمD
Gهمراه غمها خاموش و تنهاD در شهر دلEmدارش منمD
Dمن عابریG گمگشته امD آواره امG دیوانه امD
Dمن عابریG گمگشته امD در به درهG شهر غممD
Dمن عابریG گمگشته امD آواره امG دیوانه امD
Dمن عابریG گمگشته امD در به درهG شهر غممD

برای ارسال ویدئو ی آهنگ عابر از حبیب کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حبیب اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از حبیب

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *