آکورد آهنگ طهرون از رضا صادقی

آکورد گیتار آهنگ طهرون از رضا صادقی

گام اصلی Gm ریتم ۴/۴

Cm……..Cm……..F……..Cm……..Cm……..F
Gmتهرونو با D#دود و دمشF با برف و باA#رون کمشD# پشت تراCmفیک موندD#نشGm به خاطر Dتو دوست دارم
D#طهرونو با CmشلوغیاشF دلتنگی A#خیابوناشD# تنهایی Cmتو کافه هاش Gmبه خاطر Dتو دوست دارم
GmتهروFنو با D#تو دوست دارم Fبه جون تو طهرونو یک Gmروز نمیخوامCm بدون توD#
من تو رو با Fدنیا عوض D#نمیکنمA# قسم به اونCm چشمای مهرFبون تو
GmطهروFنو با D#تو دوست داFرم به جون تو طهرونو یکGm روز نمیخوامCm بدونD# تو
من تو رو باF دنیا عوض D#نمیکنمA# قسم به اون Cmچشمای مهرFبون تو

Cm……..D#……..F……..Cm……..D#……..A#…….Cm……..D#……..F……..Cm……..D#……..A#
هرچی که Gmخاطره ساختیCm دیگه باFرونا میدوA#نن بین ما D#چیا گذشتهCm این خیاFبونا میدوDنن
تک تک D#پیاده روCmها مارو با Fهم دیده بوA#دن نیمکتاD#ی توی این Cmشهر حرفای Fمارو شنیدDن
GmتهروFنو با D#تو دوست دارم Fبه جون تو طهرونو یک Gmروز نمیخوامCm بدون توD#
من تو رو با Fدنیا عوض D#نمیکنمA# قسم به اونCm چشمای مهرFبون تو
GmطهروFنو با D#تو دوست داFرم به جون تو طهرونو یکGm روز نمیخوامCm بدونD# تو
من تو رو باF دنیا عوض D#نمیکنمA# قسم به اون Cmچشمای مهرFبون تو

برای ارسال اجرای آهنگ طهرون از رضا صادقی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از رضا صادقی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.