آکورد آهنگ طرفش منم از میثاق راد

متن و آکورد گیتار آهنگ طرفش منم از میثاق راد

گام اصلی A#m

A#m……F#……Fm……D#m
A#mعشق دارم یه تیکه ماه F#نیومده کسی روی دلش Fmادا میریزه برام D#mعادتشه مغروره دلش
A#mعشق دارم دوست داشتنش F#دیوونه کنندس بی دلیل Fmمنو اون کنار هم A#mکل همه عشقا رو زدیم
Fmکسی چپ A#mنگاش کنه Fmطرفش A#mمنم من F#عشقمو بد G#صداش کنه Fmطرفش A#mمنم من
Fmنگاه نگاه خندA#mه هاش کنه Fmطرفش A#mمنم من F#بخواد از دلم G#جداش کنه Fmطرفش A#mمنم من Fmطرفش A#mمنم من
A#m……Fm……A#m……Fm…….F#…….G#…….Fm……A#m
A#m……Fm……A#m……Fm…….F#…….G#…….Fm……A#m

A#mهمه جوره پای دلمه و دلبریاش G#خاصه واسه این کاراشه دلم اینجوری دلشو F#خواسته
نمیشه بهش حرف بزنی چون خیلی حساFmسه منو بهتر از خودم یه وقتا میشناA#mسه
Fmکسی چپ A#mنگاش کنه Fmطرفش A#mمنم من F#عشقمو بد G#صداش کنه Fmطرفش A#mمنم من
Fmنگاه نگاه خندA#mه هاش کنه Fmطرفش A#mمنم من F#بخواد از دلم G#جداش کنه Fmطرفش A#mمنم من Fmطرفش A#mمنم من
Fmکسی چپ A#mنگاش کنه Fmطرفش A#mمنم من F#عشقمو بد G#صداش کنه Fmطرفش A#mمنم من
Fmنگاه نگاه خندA#mه هاش کنه Fmطرفش A#mمنم من F#بخواد از دلم G#جداش کنه Fmطرفش A#mمنم من Fmطرفش A#mمنم من
A#m……Fm……A#m……Fm…….F#…….G#…….Fm……A#m
A#m……Fm……A#m……Fm…….F#…….G#…….Fm……A#m

برای ارسال اجرای آهنگ طرفش منم از میثاق راد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از میثاق راد اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.