آکورد آهنگ ضمیر خودسر از محسن چاوشی

آکورد گیتار آهنگ ضمیر خودسر از محسن چاوشی

گام اصلی A#m ریتم 4/4

A#m
طبعاD#m همه خشک است حقیقت شیرAdimین شوَم از شهد شکوA#mهت
ای A#mخسرویِ شیرین دهنان قندِ دماFدم پُر ساز رگِ نی شکرمD#m را
مُرA#mدابِ مرا زنده کن ای دوست
از F#چشمه ی صافَت بدهمD#m تا سیراب شوم جان به کف آرم
تقدFیم کنم پا و سَرم را…..Adim
چون A#mپست رود رحمتِ جانان ما F#پست رویم تا که بباD#mرد
D#mبر چهره ی ما رحمتِ باران درFیاب زمینِ لاغرم A#mرا
A#mنابابِ مرا باب کن ای دوست تا F#بال شوم سویِ تو آD#mیم
آزD#mاد شوم از دو جهانت درFیاب ضمیرِ خود سَرم را
حقF# القدمت را ، با D#mجان دهم ای دوست دریاب تنم را ، درFیاب سَرم را
حقF# القدمت را ، با D#mچان دهم ای دوست دریاب تنم را ، درFیاب سَرم را
حقF# القدمت را ، با D#mچان دهم ای دوست دریاب تنم را ، درFیاب سَرم را
حقF# القدمت را ، با D#mچان دهم ای دوست دریاب تنم را ، درFیاب سَرم را
حقF# القدمت را ، با D#mچان دهم ای دوست دریاب تنم را ، درFیاب سَرم را

ارسال اجرای آهنگ او از محسن چاوشی

آکورد آهنگ های محسن چاوشی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.