صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ صنما (آرایش غلیظ) از همایون شجریان

آکورد های همایون شجریان

آکورد آهنگ صنما (آرایش غلیظ) از همایون شجریان

Dبا Gmمن صنما دل دل Cmدل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله Dکن
با Gmمن صنما دل دل Cmدل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله Dکن
گر Gmسر ننهمD# گر Gmسر ننهمD# واCmنگه گله کنD
با من صنما Cmدل دل دل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله Dکن
Dای مطرب دل D#زان نغمه ی خوش Dاین مغز مرا D#پر مشغله کن
Dای مطرب دل D#زان نغمه ی خوش Dاین مغز مرا D#پر مشغله کن

D…..D#…..D…..D#…..D…..D#…..D…..D#
Dسی پاره به کف در چله شدی سی پاره به کف در چله شدی
Gmسی پاره منم D#ترک چله کن Dسی پاره منم Cmترک D#چله کن
D#با من Cmصنما D#دل یک Cmدله کن D#گر سر Cmننهم واD#نگه گلهCm کن
D#با من Cmصنما D#دل یک Cmدله کن D#گر سر Cmننهم واD#نگه گلهCm کن
Dبا Gmمن صنما دل دل Cmدل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله Dکن
گر Gmسر ننهمD# گر Gmسر ننهمD# واCmنگه گله کنD
Dبا Gmمن صنما دل دل Cmدل دل و دل و دل دل یک دل دل یک دله Dکن

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *