برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ شیدایی بابک جهانبخش

آکوردهای بابک جهانبخش

آکورد آهنگ شیدایی بابک جهانبخش

متن و آکورد آهنگ شیدایی از بابک جهانبخش

Bm…..Em…..Bm…..A…..G……D……….A
Bmدر رهت جان بدهم Gپا به خطر ها بنهم Emاز سر و سامان برهم F#mلب تر کن
Bmبه همان Eشیوه که با Aناز رساندیD تو بیا Gو آتش Emقلب مرا F#بیشتر کن
Aعاشقت هستم و این Gعشق گرفتF#m عالمEm را Gاز تو دارم همه خوشF#mبختی و اقباEmلم راF#m
Aبه کدام شیوه به تو Gشرح دهم حالم راD تو که هرEm ثانیه تحویلG کنی Bmسالم را
Bmآنقدر Emعاشقت هستمBm که حواسمG پرتF#m است
F#mبه تو جان Dمیدهم این Aقید بدونG شرط است
Emغیر تو هیچکسی Aپیله ی من Gرا نشکستF#m
Bmغیر تو هیچ کسی Emدور من انگاF#mری Aنیست
غیر تو در تن من Dحس دگر جاری نیست
Emتو خودت خوبی وگرAنه به تو اصرGاری F#mنیست
Bm…..F#m…..G…..A…..A…..G…..D…..Em
Bm…..F#m…..G…..A…..A…..G…..D…..Em
G…..F#m…..Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm

Bmمن که بیمار توام Gعاشق وشیدای توام Emاز منه خسته پرستاF#mری کن
Bmهر دعاییE بکنم Aحاجت دلDخواه توییG ای همه Emکاره ی F#قلبم آمدم کاری کن
Aعاشقت هستم و این Gعشق گرفت Emعالم راG از تو دارم همه خوشF#mبختی و اقباEmلم راF#m
Aبه کدام شیوه به تو Gشرح دهم حالم راD تو که هر Emثانیه تحوF#mیل Gکنی Bmسالم را
Bmآنقدر Emعاشقت هستمBm که حواسمG پرتF#m است
F#mبه تو جان Dمیدهم این Aقید بدونG شرط است
Emغیر تو هیچکسی Aپیله ی من Gرا نشکستF#m
Bmغیر تو هیچ کسی Emدور من انگاF#mری Aنیست
غیر تو در تن من Dحس دگر جاری نیست
Emتو خودت خوبی وگرAنه به تو اصرGاری F#mنیست
Emبه تو اصرGاری F#mنیست
Bm…..F#m…..G…..A…..A…..G…..D…..Em
Bm…..F#m…..G…..A…..A…..G…..D…..Em
G…..F#m…..Em…..Bm…..Em…..Bm…..Em…..Bm

برای ارسال اجرای آهنگ شیدایی از بابک جهانبخش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک جهانبخش اینجا کلیک کنید

 • mamali:2020-04-25

  به همان شیوه می ماژور میشه نه مینور E

  پاسخ به این نظر
  • mamali:2020-04-25

   و آتش قلب مرا بیشتر کن دو پارت اول کاملا نت ماژور میشه
   میشه فا دی از. ماژوره #F

   پاسخ به این نظر
   • ایکورد:2020-04-27

    آکورد فوق، از آکورد های قدیمی سایت بوده و از کیفیت کافی برخوردار نبود
    بررسی شد و اشکالات برطرف گردید.
    ممنونیم که همراه ایکورد هستید❤

    پاسخ به این نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *