آکورد آهنگ شب ما از میلاد مشهدی

متن و آکورد گیتار آهنگ شب ما از میلاد مشهدی

گام اصلی Bm

Bmتوو چشمات میشه دنیا رو نگاه کرد رو موF#mهات میشه دریا رو شنا کرد
Bmبا دستات میشه کوه و جابجا کرد رو لبهاF#mت میشه غوغایی به پا کرد
چون Gهر چی بگی خوبه Emاین عشق عادی نیست Aیک لحظه دور از تو Dاین دیگه زندگی نیست
Gچون هر چی بگی خوبه Emاین عشق عادی نیست Aیک لحظه دور از تو Emاین دیگه زندگیF#m نیست
Bmچشماتو وا کن F#mموهاتو وا کنA امشب شب ماست Gغوغا به پا کن
Bmدریا همین جاست F#mشمال همین جاست Aمنو نگاه کنG مرد تو اینجاست
Bmچشماتو وا کن F#mموهاتو وا کنA امشب شب ماست Gغوغا به پا کن
Bmدریا همین جاست F#mشمال همین جاست Aمنو نگاه کنG مرد تو اینجاست
Gچون هر چی بگی خوبه Emاین عشق عادی نیست Aیک لحظه دور از تو Dاین دیگه زندگی نیست
Gچون هر چی بگی خوبه Emاین عشق عادی نیست Aیک لحظه دور از تو Dاین دیگه زندگیF#m نیست

G……Em……A……F#m……G……Em……A……Em……F#m
Gچون هر چی بگی خوبه Emاین عشق عادی نیست Aیک لحظه دور از تو Dاین دیگه زندگی نیست
Gچون هر چی بگی خوبه Emاین عشق عادی نیست Aیک لحظه دور از تو Emاین دیگه زندگیF#m نیست
Bmچشماتو وا کن F#mموهاتو وا کنA امشب شب ماست Gغوغا به پا کن
Bmدریا همین جاست F#mشمال همین جاست Aمنو نگاه کنG مرد تو اینجاست
Bmچشماتو وا کن F#mموهاتو وا کنA امشب شب ماست Gغوغا به پا کن
Bmدریا همین جاست F#mشمال همین جاست Aمنو نگاه کنG مرد تو اینجاست

برای ارسال اجرای آهنگ شب ما از میلاد مشهدی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از میلاد مشهدی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.