صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ سیاه از مهراد هیدن

آکورد های سامان ویلسونآکورد های مهراد هیدن

کاور آهنگ سیاه از مهراد هیدن

آکورد با ریتم 4/4

F#m…..F#m…..D…..E…..F#m…..F#m…..D…..E
F#mغرقم توویِ عالَمِ خودم سیاهی وجودمو گرفته
Dخیلی خوشگله دورمE ولی تووم خیلی زشته
F#mچجوری توومو پاک کنم اَ خدا می خوام بفرسته
Dخدا هم گفت مواظب باش Eدارم میفرستم یه فرشته
F#mپاک کرد همه جامو درست کرد سر تا پامو
Dولی غیب شد تَش Eمنم دارم می میرم از غُصه اش
F#mفک نکن این عشقه اینو همه جا نوشته
Dکه تو از جنسِ خاکی Eولی اون از جنسِ بهشتِ

همه چیF#m باز تقصیرِ من بود تصمیم گرفتم زود Dبازم مثِ دفعه قبلِE
دوباره F#mدرگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا Dباز از یادِ من بره اینمE یه خاطره اس
همه چی F#mباز تقصیرِ من بود تصمیم گرفتم زود Dبازم مثِ دفعه قبلِE
دوباره F#mدرگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا Dباز از یادِ من بره اینمE یه خاطره اس

F#mنرو روو مخ ، الان نه اصلاD الان وقتش نیستE
F#mبا کسی حرف نمیشه زد تا یهD دونه توو دستم نیستE
دوبارهF#m یکی دیگه بری تا تَش بریD ته بالا بریE برای غش
F#mدَرارو باز، هر کی که خواست قدDمش روو تخمِ چشم

همه چیF#m باز تقصیرِ من بود تصمیم گرفتم زود Dبازم مثِ دفعه قبلِE
دوباره F#mدرگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا Dباز از یادِ من بره اینمE یه خاطره اس
همه چی F#mباز تقصیرِ من بود تصمیم گرفتم زود Dبازم مثِ دفعه قبلِE
دوباره F#mدرگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا Dباز از یادِ من بره اینمE یه خاطره اس

F#mهمیشه عادیه دیر میشه کیلیدD کجاس میریم کجا؟
F#mتا می رسم یکی و پُر یه Dدایره دور میزنمE منِ خُل
F#mدست میره روو BپیانوF#m همه هم همرام BمیانُF#m

همه چیF#m باز تقصیرِ من بود تصمیم گرفتم زود Dبازم مثِ دفعه قبلِE
دوباره F#mدرگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا Dباز از یادِ من بره اینمE یه خاطره اس
همه چی F#mباز تقصیرِ من بود تصمیم گرفتم زود Dبازم مثِ دفعه قبلِE
دوباره F#mدرگیرشم بدجور رد نمیشم از روش
تا Dباز از یادِ من بره اینمE یه خاطره اس

نکته: می‌توانید بجای آکورد D از آکورد Dmajor7 استفاده کنید.


آکورد آهنگ های دیگر از مهراد هیدن
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *