آکورد آهنگ سلطان قلب ها از عارف

آکوردهای عارف
آکورد گیتار آهنگ سلطان قلب ها از عارف

آکورد گیتار آهنگ سلطان قلب ها از عارف

 ریتم 6/8

Em…..C…..Am…..C7…..
Emیه دل میگه برم برم یه دلم میگهAm نرم نرم طاقت نداEmره دلم دلم بی Cتو چه کنمB…..Am…..B
پیش عشقEm ای زیبا زیبا خیلی کوچیکهAm دنیا دنیا با یاد توEmام هرCجا هرجا ترBکت نکنمEm
سلطاE7ن قلبمAm تو هستی تو هستی دروازه هاEmی دلم را شکستی
پیمان یاAmری به قلبم تو بستیB با من پیوEmستیB…..Em
اکنوE7ن اگر Amاز تو دورم به هر جا بر یار دیگرEm نبندم دلم را
سرشارم از Amآرزو و تمناB ای یار زیبا Em

Em…..Em…..Am…..Am…..C…..C…..B…..Em
Em…..Em…..Am…..Am…..C…..C…..B…..Em
Am…..Am…..Em…..Em…..Am…..Am…..Em
Emیه دل میگه برم برم یه دلم میگهAm نرم نرم طاقت نداEmره دلم دلم بی Cتو چه کنمB…..Am…..B
پیش عشقEm ای زیبا زیبا خیلی کوچیکهAm دنیا دنیا با یاد توEmام هرCجا هرجا ترBکت نکنمEm
سلطاE7ن قلبمAm تو هستی تو هستی دروازه هاEmی دلم را شکستی
پیمان یاAmری به قلبم تو بستیB با من پیوEmستیB…..Em
اکنوE7ن اگر Amاز تو دورم به هر جا بر یار دیگرEm نبندم دلم را
سرشارم از Amآرزو و تمناB ای یار زیبا Em
Em…..Em…..Am…..Am…..C…..C…..B…..Em
Em…..Em…..Am…..Am…..C…..C…..B…..Em
Am…..Am…..Em…..Em…..Am…..Am…..Em

برای ارسال اجرای آهنگ سلطان قلب ها از تو از عارف کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از عارف اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *