برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ سقوط از سینا درخشنده

آکوردهای سینا درخشنده

آکورد گیتار آهنگ سقوط از سینا درخشنده

آکورد گیتار آهنگ سقوط از سینا درخشنده

 ریتم 4/4

G#m…..G#m
G#mمن نذاشتم تو بفهمی یه جاهایی کم آوC#mردم G#mرو به روت زمین نخوردم تو نباختی من C#mنبردم
G#mخط زدم آرزوهامو گفتم آرزو ندC#mارم Eمن همه چیمو گذاشتمD#m تا کنارت کم G#mنیارم
C#mزورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم تو G#mاوج میگیری که من انقد سقوط D#میکنم
فکرC#m تو پیرمB کرده که جوA#dimنی نمونده Gdimتو تنم تو G#mزندگی کنF# اونی که ایستاEده میمیرD#ه منم

C#m…..C#m…..G#m…..G#m
C#m…..B…..A#dim…..Gdim…..G#m…..F#…..E…..D#
G#mاشتباه من تو بودی عشقمو اصلا ندC#mیدی F#برو من تهشو میبینم که بی من کجا رسیدBی ….A#dim…..D#
G#mغرورت کار میده دستت حواست باشه نباC#mزی F#کاش مثل من توی عشقت خونتو رو آب نساBزی
کجاC#mیی عزG#mیزم
C#mزورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم تو G#mاوج میگیری که من انقد سقوط D#میکنم
فکرC#m تو پیرمB کرده که جوA#dimنی نمونده Gdimتو تنم تو G#mزندگی کنF# اونی که ایستاEده میمیرD#ه منم

ارسال اجرای آهنگ سقوط از سینا درخشنده

آکورد آهنگ های سینا درخشنده


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *