صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ سرنوشت شادمهر

آکورد های شادمهر عقیلی

آکورد آهنگ سرنوشت شامهر عقیلی

آکورد آهنگ سرنوشت شادمهر

 آکورد با ریتم 4/4

خونمون Em میدون جنگ Dنیست من Emبخاطر تو Cاینجام
سر چیD باید بجنگیمC من Amازت چیزیEm نمیخوام
جز یه Emعشق که بین ما هست Dهر چی Emدوست داریG خراب Amکن
مثل هر Dشب سرنوشتC هردوGمون Bmرو انتخابEm کن
منEm من که Amتسلیم تو Emبودم از چه Amجنگی زخم Emخوردی
با کی Dمیجنگی عزیزم Amمن ببازمD تو نبردیC
دستمو Emدستمو Amبالا گرفتم Emنه Amواسه عقب Emنشینی
رو به روتD آینه Amگذاشتم DزندگیمونوC ببینی ..Em..  Cmببینی
Em……Bm……G……D…….C……..Bm…….G
نه Emغریبه ـَم نه یه Dدشمن نه Emتوو    این Gخونه Amاسیری
Dنمیخوای کسی Cفدا شه Dنمیخواد Bmسنگر Emبگیری
منEm من که Amتسلیم تو Emبودم از چهAm جنگی زخم Emخوردی
با کی میجنگیD عزیزم Amمن ببازمD تو Cنبردی
دستمو Emدستمو Amبالا گرفتم Emنه Amواسه عقب Emنشینی
رو به روتD آینه Amگذاشتم DزندگیمونوC ببینی ..Em..  Cmببینی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *