آکورد آهنگ سراب ردپای تو از داریوش

متن و آکورد گیتار آهنگ سراب ردپای تو از داریوش

گام اصلی Dm

Dmسراب رد پاCی تو، کجاA#ی جاده پیداAm شد
کجا Gmدستاتو گم Dmکردم، که Amپایان من اینجاDm شد
Dmکجای قصه خواCبیدی، که Gmمن تو گریه Amبیدارم
که هرC شب هرم Gmدستاتو به آغوAmشم بدDmهکارم
Dmتو با دلتنگیاCی من، تو Amبا این جاده همGm دستی
تظاA#هر کن ازم Cدوری، تظاAmهر می کنم Dmهستی

تو Dmآهنگ سکوتGm تو، به دنباCل یه تسکینمDm
A#صدایی تو جهاCنم نیست، Gmفقط Amتصویر Dmمی بینم
Dmیه حسی از تو Gmدر من هست، که Cmمی Amدونم تورو Dmدارم
A#واسه برگشتنتC هرشب، CدراروAm باز می Dmزارم

Dmسراب رد پاCی تو، کجاA#ی جاده پیداAm شد
کجا Gmدستاتو گم Dmکردم، که Amپایان من اینجاDm شد
Dmکجای قصه خواCبیدی، که Gmمن تو گریه Amبیدارم
که هرC شب هرم Gmدستاتو به آغوAmشم بدDmهکارم
Dmتو با دلتنگیاCی من، تو Amبا این جاده همGm دستی
تظاA#هر کن ازم Cدوری، تظاAmهر می کنم Dmهستی

برای ارسال اجرای آهنگ سراب رد پای تو از داریوش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از داریوش اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.