آکورد آهنگ ستاره از شادمهر عقیلی

متن و آکورد گیتار آهنگ ستاره از شادمهر عقیلی

گام اصلی A#m

A#mدوباره دلم واسه غربت چشماG#ت تنگه دوبارهFm این دل دیوD#mونه واست C#دلتنگهA#m
وقت از C#تو خوندنه ستاره یG# ترانه هام اسم تو برای G#من قشنگترین C#آهنگه
G#
بی تو یکA#m پرنده یG# اسیر بی پروازم با تو اما میرD#mسم به قلهD#m آوG#ازمA#m
اگه تا آخر اینG# ترانه با من باشی واسه توFm سقفی از D#mآهنگ و صداA#m میG#ساA#mزم

با یک چشمکG# دوباA#mره منو زندG#ه کن ستاA#mره
نذار ازG# نفس بیفتمC# تویی تنهاG# راه چاA#mره
آی ستاG#ره آی ستاD#mره بی تو شب G#نوری نداA#mره
این تراG#نه تا همیشهD#m تو رو یادG# من میاA#mره

A#m………..G#………..D#m………..G#……F#……G#…..A#m
A#m………..G#………..D#m………..G#……F#……G#…..A#m
A#mتویی که عشقمو از نگاه من G#میخونی تویی که Fmتو تپشD#m ترانه هام C#مهمونیA#m
A#mتویی که هم نفس همیشه G#آوازی تویی کهC# آخر قصهD#m ی منوC# میدونیA#m
G#……A#m
A#mاگه کوچه صداG#م یک کوچه باریکه اگه خوFmنم بی چراD#mغه چشم تو G#تاF#ریکهA#m
A#mمیدونم آخر قصهG# میرسی به داد من لحظه یFm یکی شدنD#m تو آینه ها G#نزدF#یکهA#m
با یک چشمکG# دوباA#mره منو زندG#ه کن ستاA#mره
نذار ازG# نفس بیفتمC# تویی تنهاG# راه چاA#mره
آی ستاG#ره آی ستاD#mره بی تو شب G#نوری نداA#mره
این تراG#نه تا همیشهD#m تو رو یادG# من میاA#mره
A#m………..G#………..D#m………..G#……F#……G#…..A#m
A#m………..G#………..D#m………..G#……F#……G#…..A#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ ستاره از شادمهر عقیلی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شادمهر عقیلی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.