برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ سایه از ابی

آکوردهای ابی

آکورد آهنگ سایه از ابی

متن و آکورد گیتار آهنگ سایه از ابی

Cmتو یه سایه بودی هم قدA# خواب نیمG# روزG…..Cm من
Cmتو یه سایه بودی تو ظهرA# داغ تن G# سوزG…..Cm من
تو هرمA# داغCmC#بی رحم A#آفتاCmب تو سایه A#بودCm ی A#یه سایه ی Cmناب
من مساFmفر  G#تن تشنهFm ی A#خواب حریص G#فتحF# یه جرعه یCm آب
Cm…….A#…….G#…….Cm
Cmپای پر تاول من Fmتو بهت راA#ه تن گرG#ما زده مو Cmنمی G#کشیدG
Cmبی رمق بودم و گیج و تب FmزدهA# جلو پاG#مو دیگه چشماCmم نمی دید
Cmتا تو جلوه کردی G#ای سایه ی Cmخوب مهربونC# با یه بغل سبزه و آبCm
Cmباورم نمی شد G#اینCm معجزه بودG# به گماA#نم تو سراG#بی ، یه سرCmابFm……G#……A#
Cmتو یه سایه بودی هم قدA# خواب نیمG# روزG…..Cm من
Cmتو یه سایه بودی تو ظهرA# داغ تن G# سوزG…..Cm من
Cmمن گنگ و A#خستهCmC#لب تشنه و Cmداغ تو سایهA# ی Cmسبز A#میراث یک Cmباغ
تو مرهم FmاینG# زخم FmعمیقیA# لبریز G#ایثاF#ر پاک و شفیقیCm

Cm…….A#…….G#…….Cm
Cmرخت خستگیمو از تنم بگیرFm…..G#……A# با تنت G#برهنگیمو بپوشون
Cmمنو تا مهمونی عشق ببرFm…..G#……A# کتابA# در به درFmیمو Cmبسوزون
Cmبذار این سایه همیشگیG#…..Cm باشه سایه ای C#که جای خوب موندCmنه
Cmسایه باش و سایبونG# تا Cmبدونم G#سایه ای A#رو سر بوG#دنه منهFm…..G#……A#
Cmتو یه سایه بودی هم قدA# خواب نیمG# روزG…..Cm من
Cmتو یه سایه بودی تو ظهرA# داغ تن G# سوزG…..Cm من

برای ارسال اجرای آهنگ سایه از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *