صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ساقی از حمید هیراد

آکورد های حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ ساقی از حمید هیراد

آکورد گیتار آهنگ ساقی از حمید هیراد

ریتم 4/4

C#m
G#mدست بر سر میزنی دنبال ساقی آمدی آمدی آشفته و مجنون و یاقی آمدی
C#mبر در میخانه ها هر دم گدایی میکنی تا به مسجد میرسی F#mبا ما خداG#mیی میکنی
C#mایمان خود را سر بریدی دل به درG#mیا میزنی Bیوسف خود را باختی وF#m سر به صحرا میزG#mنی
C#mبه سرم زده حالتو امشب G#mخوب کنم تا صدام بزBنی و بگی من Aخوب شدم
به سرم زده C#mحالتو امشب G#mجور کنم Bتورو از غم عالم و آدم Aدور کنمG#m

G#m
C#mکارت که لنگه میگی خداF#m قشنگه Bکارت تموم شه میگی F#mدلش چه سنگهG#m
C#mآوردمت در این جهان Aخود را کشاندG#mی در قفس Bدنیای من تنها دلیلF#m امتحانت G#mبود و بس
C#mایمان خود را سر بریدی دل به درG#mیا میزنی Bیوسف خود را باختی وF#m سر به صحرا میزG#mنی
به سرم زده C#mحالتو امشب G#mخوب کنم تا صدام بزBنی و بگی من Aخوب شدم
C#mبه سرم زده حالتو امشب G#mجور کنم Bتورو از غم عالم و آدم Aدور کنمG#m
به سرم زده C#mحالتو امشب G#mخوب کنم تا صدام بزBنی و بگی من Aخوب شدم
C#mبه سرم زده حالتو امشب G#mجور کنم Bتورو از غم عالم و آدم Aدور کنمG#m

برای ارسال اجرای آهنگ جنجال از حمید هیراد کلیک کنید

آکورد آهنگ های حمید هیراد


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *