صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ ساعت برگرد از سوگند

آکورد های سوگند

آکورد گیتار آهنگ ساعت برگرد از سوگند

 آکورد با ریتم 4/4

Amهدف من توی گهواره مرد روG ورق جوهری با اشکای خشک
Fنقاشیام اشکالی گنگ وE افکارم شده خرواری فحش
Amبحث این نیست که انسان کمه Gبحث سر اینه که چقدر سوگند خره
چونF با هرکی نشسته یکماه بعدش Eطوری ازش خورده که چشماش تره
Amاینا تازه نیست عادت کردم Gخط به خط توی کاغذ غرقم
Fشب به شب توی عالمی پرتم کهE جوونیم حروم شد ساعت برگرد
Amتوی اتاق تاریک و تار چشامDm بارید و نگام تاریخ یه شادی و
Eبه یاد نداره و Eسالی یه بارمنتظر شادی ام تو ثانیه ها
Amتقویم روی میخ دیوار نیست فقطG یه نور کوچولو ته زیر سیگاری
داره Fمیسوزونه میفهمونه شب سیاه نیست ماE پای هم تا صبح بیداریم
Amساعت برگرد Dmساعت برگرد Eساعت برگرد ساعت برگرد
Amساعت برگرد Dmساعت برگرد Eساعت برگرد ساعت برگرد

Amبازم من همیشه یه گوشه ای تو اتاقم Gوا رفتم پس هرکی ندونه میپرسه میگه
Fخوابم، نه داد من بیدارم تا جایی که Eیادم هست فقط حالم بد
Amیادم میاد روزایی که عاشقونه با بچهG های محله میرفتیم کوهپایه تا عصر
Fروزها و ساعت مثل برق رفتن و Eدوستامم با برفا آب شدن تا گرم
Amبمونن روزایی که من پیش رومه نامردا Gهمه رفتن همه سرگرم وغرقن
Fتوی کارو بار و با عیال و داف چون Eتوی حیاط ما دیگه جایی نیست واسه اینهمه عشق و حال لارج
Amاینا کیان به اصطلاح رفیقان تا Dmکجا باهات میان چرا تورو میخوان
Eواسه سود و زیان و هیشکی طرفت نیست چون لیست طلبت شده بیستا ورق خیس
Amساعت برگرد Dmساعت برگرد Eساعت برگرد ساعت برگرد
Amساعت برگرد Dmساعت برگرد Eساعت برگرد ساعت برگرد


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *