آکورد آهنگ زیبای من از پدرام پالیز

آکورد گیتار آهنگ زیبای من از پدرام پالیز

گام اصلی Em ریتم ۴/۴

Emجانه من بی من مرو تنها شدن درمان نداBmرد  Amعاشقی بی همنفس در این قفس پایان نداBmرد
Emرفتنت را قلبه من زیبای من باور نداBmرد  Amباورم کن قصه ی این عاشقی آخر نداBmرد
Emمن نگارم میرود دار و ندارم میرود Bmوای اگر روزی چو من تنها بماند
Amمن نگارم میرود آرامِ جانم میرود Bmوای اگر تنها لبِ دریا بماند

Em…….Bm…….Am…….Bm
Emمن چو مجنونم که خوش کرده به دیدارت دلشBm را  Amهمچو موجی که بغل میگیرد آخرش ساحلشBm را
Emتشنه می مانم که شاید یک نفس بر من بباBmری Amمن چه دردی میکشم بی تو از این شب زنده داBmری
Emمن نگارم میرود دار و ندارم میرود Bmوای اگر روزی چو من تنها بماند
Amمن نگارم میرود آرامِ جانم میرود Bmوای اگر تنها لبِ دریا بماند
Em…….Bm…….Am…….Bm

برای ارسال اجرای آهنگ زیبای من از پدرام پالیز کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از پدرام پالیز اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.