صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ زندگیمی بابا از وحید خراطها

آکورد های مجید خراطهاآکورد های وحید خراطها

آکورد آهنگ زندگیمی بابا از وحید خراطها

 آکورد با ریتم 4/4

Gm
Gmتویه یادم هست A#آب و نون داG#دی Fmیا که گهوارم G#رو تکوA#ن G# داGmدی
اصلاGm نخوابیدی اون شب کهA# تب کرG#دم چشماFmتو میدیدم G#آروم A#میشد G#دردمGm
Gmزندگیمی بابا عمرG#م فدایه Cmتو Fmخون تو رگهامم باG#با برای Gmتو
Gmزندگیمی بابا من G#بی تو میCmپـوسم Fmزندگیمی بابا دستاG#تو میبـوGmسم
Gmبارون که میبارید A#سقفمون تر G#بود Fmاما باز بابامG# از A#همه G#سر Gmبود

Gmیک زمان در خوابه غفلت زیستم A#…..G#در کنار من پدر بیدارFm بود
ناگه از خوابه گران برخواستم A#آن زمان دیدمG# پدرGm در خواب بود
Gmباغچمون گل داشت حوضو ماهی داشت سقفمون تا ابر G#انگار راهی داشت
Fmزندگیمی بابا من بی تو میپـوسمA#…..G#…..Gm زندگیمی بابا دستاتو میبـوسم
Gmسفرمون خالی A#اما زیبا G#بود Fmچون سر سفره G#اسمA# با G#با بودGm
Gmپرغرورم کرد حس همخوG#نیت Fmکل دنیامه G#چینهA# پیشوG#نیتGm
Gmزندگیمی بابا عمرG#م فدایه Cmتو Fmخون تو رگهامم باG#با برای Gmتو
Gmزندگیمی بابا من G#بی تو میپـوCmسم Fmزندگیمی بابا دستاG#تو میبـوGmسم


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *