آکورد آهنگ رگ از سینا پارسیان

سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ رگ از سینا پارسیان

ریتم 4/4

Cm…..Cm…..Gm…..Gm…..Cm…..Cm…..Gm…..Gm
Cmمیسوزونی همه ی حرفامو تو سینمو میرGmی میA#دونی یه روز خوش بی تو نمیبینم و میرG#ی
Cmمن از این رفتن بی اومدن آزار میبینمGm…..A#تو که چشماتو رو من میبندی من تار میبینمG#…..A#تار میبینمCm
Cmبازم عشق دو پهلوی توA# رگ G#غیرت من رویGm تو G#یه روز با ابرA#وی تو G#میبره آخرGm
منو A#ترس نبودت یه وG#قت Gmبعد تو روزای سخت G#عین تبر Gmاین درختو Fmمیبره آخرCm
Cmبازم عشق دو پهلوی توA# رگ G#غیرت من رویGm تو G#یه روز با ابرA#وی تو G#میبره آخرGm
منو A#ترس نبودت یه وG#قت Gmبعد تو روزای سخت G#عین تبر Gmاین درختو Fmمیبره آخرCm

Cmذوق میکردم تا صداA#ی پات میومد ولی خواب بود و هر دفعه خاطره های تو Fmبه جات میومد
یاد C#6وقتی بخیر که یکیA#m سر وقت واسه Cmنجات میومد
A#mاین در و اون در زدمو ندCmید گرفتی D#اون همه خوبی مگه به A#mچشات میوCmمد
بازم Cmعشق دو پهلوی تو رگ D#غیرت من روی تو A#mیه روز با ابروی توFm میبره آخرCm
منو Fmترس نبودت یه وD#قت C#بعد تو روزای D#سخت Cmعین تبرA#m این درختو D#میبرC#ه آخرCm
بازم Cmعشق دو پهلوی تو رگ D#غیرت من روی تو A#mیه روز با ابروی توFm میبره آخرCm
منو Fmترس نبودت یه وD#قت C#بعد تو روزای D#سخت Cmعین تبرA#m این درختو D#میبرC#ه آخرCm
Cm…..D#…..A#m…..Fm…..Cm
منو Fmترس نبودت یه وD#قت C#بعد تو روزای D#سخت Cmعین تبرA#m این درختو D#میبرC#ه آخرCm

برای ارسال اجرای آهنگ رگ از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.