آکورد آهنگ رفیق قدیمی از صالح صالحی

متن و آکورد گیتار آهنگ رفیق قدیمی از صالح صالحی

گام اصلی A#m

A#m…….G#…….F#……Fm…….G#……F#……Fm……F#.
A#mچتر و باران منی G#جان منی F#دل بدهی Fmیا بکنی
G#دل به دریا زده ام F#آمده ام Fmدل به دریا بزG#نی
A#mرد شو از کوچه ی ما G#رخ بنما F#که بی تو بیماFmرم
G#آسمان ابر شده F#صبر بده ، Fmبه من ای یارم F#بی تو بیمارم
A#mآی رفیق قدیمی G#تو که هنوز زندگیمی F#بگو کجا رو دنبالت Fmبگردم
G#آی هنوز بی وفایی F#آی رفیقم کجایی Fmکه بی تو کل شهرو دوF#ره کردم
A#mآی رفیق قدیمی G#تو که هنوز زندگیمی F#بگو کجا رو دنبالت Fmبگردم
G#آی هنوز بی وفایی F#آی رفیقم کجایی Fmکه بی تو کل شهرو دوF#ره کردم
A#m…….G#…….F#……Fm…….G#……F#……Fm……F#.
A#m…….G#…….F#……Fm…….G#……F#……Fm……F#.

A#mتو بیا راه برو G#حض کنمو ، F#ببینم باز تو رو Fmحض کنمو
G#تو شبام ماه بشی F#خیره بشم ، Fmناز تو قهر کنی F#هی بکشم
A#mبی قراره ی نفر G#جان من ، F#دل دنیا رو نبر Fmجانه من
G#به صدای تازه ای F#گوش نکن ، Fmمن قدیمی رو فراF#موش نکن
A#mآی رفیق قدیمی G#تو که هنوز زندگیمی F#بگو کجا رو دنبالت Fmبگردم
G#آی هنوز بی وفایی F#آی رفیقم کجایی Fmکه بی تو کل شهرو دوF#ره کردم
A#mآی رفیق قدیمی G#تو که هنوز زندگیمی F#بگو کجا رو دنبالت Fmبگردم
G#آی هنوز بی وفایی F#آی رفیقم کجایی Fmکه بی تو کل شهرو دوF#ره کردم

برای ارسال اجرای آهنگ رفیق قدیمی از صالح صالحی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از صالح صالحی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.