آکورد آهنگ رفت دلم از حمید عسکری

آکورد گیتار آهنگ رفت دلم از حمید عسکری

گام اصلی Am ریتم ۲/۴

Am
Em…….C…….Am…….Em…….Em…….C…….Am…….Em
Emامون از اون چشماCی بی همتات Bببین چه کاAmرایی دستم Emداد
Emعاشق شدم Cرفت دلم از دستB یه لحظه که چشممAm به تو افتاEmد
Emامون از اون Cموهای صافت Bدل منو Amمیبره درEmیا
Emامون از اون احساCسی که دارمB شبیهش نیست Emتو همه دEmنیا
Amدوست دارم آی دوست دارم Emتورو دوست داشتن شده کارم
Amدوست دارم آی دوست دارمEm چه حال خوبی با تو دارم
Amچشمای سیاه تو Bمنو داEmره میکشه Amآره من دوست دارم Bبه همین Emدلم خوشه

Am…….Em…….Am…….Em…….Am…….B…….Am…….B…….Em
Amمن میترEmسم که یه روAmزی تو بری از EmدستمAm کار از این Emحرفا گذشتهAm بدجوری واEmبستم
Amچشمامو Emبه خاطر Amتو رو همه Emبستم Amهمه ی Emهستی من Amهستی که منم Bهستم
Amدوست دارم آی دوست دارم Emتورو دوست داشتن شده کارم
Amدوست دارم آی دوست دارمEm چه حال خوبی با تو دارم
Amچشمای سیاه تو Bمنو داEmره میکشه Amآره من دوست دارم Bبه همین Emدلم خوشه
Am…….Em…….Am…….Em…….Am…….B…….Am…….B…….Em

برای ارسال ویدئو ی آهنگ رفت دلم از حمید عسکری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید عسکری اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.