برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ رفتی از پیشم حامد برادران

آکوردهای حامد برادران

آکورد آهنگ رفتی از پیشم حامد برادران

متن و آکورد آهنگ رفتی از پیشم از حامد برادران

D#m……….Bbm………F#
F#کی گذاشت تو بری Bbmمن یا قلب FmخودتF#
F# نه G#mبمون و F#بذار FmبگمBbm این حسمو بهت
C#دردام Bاین چندتا نیست میشد
Bbmباشی اما نیست دلت با D#mمن
خوب بود G#mاما بد بود تهش کم بود
Bbmاما بد نگذشت بهت با Bمن
گفتم بعدG#m از تو دیوونهF# میشمB باور G#mنکردیBbm رفتی ازF# پیشم
حالا بعد C#از تو دیگه هیچی Bقشنگ نیست دلمم
دیگه G#mتنگ نیستBbm دیگه خسته شدم
G#m……………C#…..F#…………..G#m…..Bbm…..F#
G#m…..C#…..F#…..B…..G#m…..F#
B
D#mیه اشتباهو صد دفعه نمیشه که ببخشمشBbm
گفتی میمونی پای من ولی نبودی آدمشG#m
از اولم دلت نبود خودم ادامه دادمشF#
D#mببین دل منو ازت جدا نکرده دوریمBbm
کنار من نموندی که نشون بدم چجوریمG#m
خودم نمیدونم کجام خودت بهم بگو کیF# ام
Bbmگفتم بعد G#mاز توC# دیوونه F#میشمB باور G#mنکردی Bbmرفتی از F#پیشمB
حالا بعد C#از تو دیگه هیچیF# قشنگ نیست دلمم
دیگه G#mتنگ نیست Bbmدیگه خسته شدم
گفتم بعدG#m از تو C#دیوونهF# میشمB باور G#mنکردیBbm رفتی ازD#m پیشمB
حالا بعد G#mاز توC# دیگه هیچی قشنگ نیستB دلمم
دیگه G#mتنگ نیستBbm دیگه خسته شدمD#m
D#m

آکورد آهنگ های دیگر از حامد برادران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *