Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ رفتم که رفتم از آرون افشار

آکورد های آرون افشار

کاور آهنگ رفتم که رفتم از آرون افشار

آکورد با ریتم 6/8

Em…..C…..Am…..Em…..Em…..C…..Am…..Em
Emرفتم که رفتم خداBmحافظ رفیقC بغض و آBmوار
رفتمD که رفتم نگاCهم کن براBmی آخرینAm بار
رفتمC ولی تو بمانD و خاطراAmتم را نگهEm دار
Emرفتم که رفتم نشد Dرویای ما Cباور بگیرBmد
رفتمD عزیزم نشد Cاین قصه بالBm و پر بگیرAmد
بعد Cاز من ای کاش تو را Dهر کس که عاCشق شد بمیرEmد
Cمن غم حرفای تو Dهمه دنیای تو Cحسرتش Dمانده به قلبمEm
Cرنگ چشمای تو Dخواب و رویای تو Cحسرتش Dمانده به قلبمEm
Cمن غم حرفای تو Dهمه دنیای تو Cحسرتش Dمانده به قلبمEm
Cرنگ چشمای تو Bmخواب و رویای تو Amحسرتش مانده به قلبمEm
ای Amحسرتش مانده به قلبمEm

C…..D…..C…..D…..Em…..C…..D…..C…..D…..Em
C…..D…..C…..D…..Em…..C…..D…..Am…..Em…..Am…..Em
Emرفتم تو را یادم فراموش Bmشاید غمت پایان بگیرد
Dرفتم که رفتم شاید عشقم Amدرد از خودش درمان بگیرد
Cرفتم تو را یادم فراموش Bmرفتم ولی دلتنگ بودم
Dتو با دلم بی رحم بودی Amای کاش من دل سنگ بودم
Cای کاش من Amدل سنگ بوEmدم
Cمن غم حرفای تو Dهمه دنیای تو Cحسرتش Dمانده به قلبمEm
Cرنگ چشمای تو Dخواب و رویای تو Cحسرتش Dمانده به قلبمEm
Cمن غم حرفای تو Dهمه دنیای تو Cحسرتش Dمانده به قلبمEm
Cرنگ چشمای تو Bmخواب و رویای تو Amحسرتش مانده به قلبمEm
ای Amحسرتش مانده به قلبمEm


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *