آکورد آهنگ راز همیشگی از ابی

آکوردهای ابی
آکورد گیتار آهنگ راز همیشگی از ابی

آکورد گیتار آهنگ راز همیشگی از ابی

ریتم 4/4

Gmحس همیشه داشتنتCm نه عشق و دلFبستگیهA# نه قصه D#گسستنهA نه حرف پیوDستگیهGm
Gmعادت و عشق و عاطفهCm هر چه لغتF تو عالمهA# برای حسD# من و توA یه اسم گنگD و مبهمهGm
Gmتو این روزای بی کسیCm اگه به دادم نرسیGm یه روز میاG7ی که دیر شدCmه نمونده از من نفسیGm

Gmخواستن توCm برای Gmمن فراتر ازCm روح و تنهGmرازCm همیشگی شدنGm همیشه ازCm تو گفتنهGm
Gmاگر تو مهلتم بدیCm مهلت مرگ وF نمیخوامA# با تو بهD# قصه میرسمA همراه لحظهD ها میاGmم
Gmعادت و عشق و عاطفهCm هر چه لغتF تو عالمهA# برای حسD# من و توA یه اسم گنگD و مبهمهGm
Gmتو این روزای بی کسیCm اگه به دادم نرسیGm یه روز میاG7ی که دیر شدCmه نمونده از من نفسیGm

Gmهمیشه عاCmجز کلاGmم از گفتنCm معنی ناGmب … Cmهیچ عاشقی عاشقیGm رو Cmیاد نگرفته از کتاGmب
Gmعادت و عشق و عاطفهCm هر چه لغتF تو عالمهA# برای حسD# من و توA یه اسم گنگD و مبهمهGm
Gmاگر تو مهلتم بدیCm مهلت مرگ وF نمیخوامA# با تو بهD# قصه میرسمA همراه لحظهD ها میاGmم
Gmتو این روزای بی کسیCm اگه به دادم نرسیGm یه روز میاG7ی که دیر شدCmه نمونده از من نفسیGm

برای ارسال اجرای آهنگ راز همیشگی از ابی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ابی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *