آکورد آهنگ دیر کردی از حمید هیراد

حمید هیراد

متن و آکورد گیتار آهنگ دیر کردی از حمید هیراد

Fmدیر کردی ببین از زندگی جا ماندم F#دیر کردی زمین G#خوردم و تنها ماندم
Fmدیر کردی حسرتت هر لحظه بر بادم داد F#دیر آمد در برم G#تا گفتم ای داد ای دادFm
A#mمن میرم امشب تازه میF#فهمی دلت گیره G#من میرم امشب خنده هام Fmاز خاطرت میره
A#mمن میرم امشب تازه میF#فهمی دلت گیره G#من میرم امشب فکر تو Fmآروم نمیگیره

A#m…….F#…….G#…….Fm…….A#m……F#……G#……Fm
A#mوقتی که نیست از تو نشونی یعنی شدم فراموش Fmکنار از ما بهترونی یعنی شدم فراموش
A#mحال منو دیدی نموندF#ی کردی منو G#فراموش چه ساده این Fmقلبو شکوندی آخر شدم C#فراموش
A#mمن میرم امشب تازه میF#فهمی دلت گیره G#من میرم امشب خنده هام Fmاز خاطرت میره
A#mمن میرم امشب تازه میF#فهمی دلت گیره G#من میرم امشب فکر تو Fmآروم نمیگیره
A#mمن میرم امشب تازه میF#فهمی دلت گیره G#من میرم امشب خنده هام Fmاز خاطرت میره
A#mمن میرم امشب تازه میF#فهمی دلت گیره G#من میرم امشب فکر تو Fmآروم نمیگیره
A#m…….F#…….G#…….Fm…….A#m……F#……G#……Fm

برای ارسال اجرای آهنگ دیر کردی از حمید هیراد کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید هیراد اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.