صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دو نیمه رویا از حمید حامی

آکورد های حمید حامی

آکورد آهنگ دو نیمه رویا از حمید حامی

متن و آکورد گیتار آهنگ دو نیمه رویا از حمید حامی

Fmدو نیمه ی A#mخاموش دونیمه ی Fmخسته C#دو شعر A#mنخوانده D#دو بغض Fmشکسته
Fmدو نیمه ی A#mآبی Cmدو نیمه ی Fmدریا C#دو نیمه ی A#mمهتاب D#دو نیمه ی Fmرویا
A#mدو نیمه ی شاعر Fmدو نیمه ی C#عاشق A#mدو نیمه ی F#گریه Fmدو نیمه ی C#هق هق
A#mدو نیمه ی Fmخورشید G#دو نیمه ی F#روشن D#دو نیمه ی G#تنها F#یکی تو Fmیکی من

Fm……A#m…….C……C7
Fmتویی که گذشتی D#منم که نشستم C#تویی که تکیدیD# منم که Fmشکستم
Fmمنم که D#نگفتیFm اسیرD# ملاFm لم D#بهار A#mسکوD#تم C#خزان D#خیاFmلم
Fmمنم که A#mنگفتی D#چگونه بخوG#انم C# چگونه F#بمیرم D#mچگونه G#بما Fmنم
Fmچگونه C#نشستی C7در آن A#mشب ماFmتم C#……D#……Cm به سوی D#همیشهC# به بغض D#دماFmدم
Fmگذشتی و Cmگفتی C#دو نیمه ی Cmسیبیم Fmاگر چه Cmجداییم D#اگر چهC# .. غرFmیبی
Fmدو نیمه ی A#mخاموش دونیمه ی Fmخسته C#دو شعر A#mنخوانده D#دو بغض Fmشکسته
Fmدو نیمه ی A#mآبی Cmدو نیمه ی Fmدریا C#دو نیمه ی A#mمهتاب D#دو نیمه ی Fmرویا

برای ارسال اجرای آهنگ دو نیمه ی رویا از حمید حامی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حمید حامی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *